Stress – a first-aid kit

I wrote this list for myself a while ago and thought it’s worth sharing. Hope you like it too.

If you want to feel happy and live your highest expression…

1. Put God in charge. The mind is a very bad boss.

2. Stay within your limits. Know them and respect them. (- inspired by the work of Moshe Feldenkrais, DSc)

3. Relate only to reality. (Identify your thoughts about what is happening. They are not actually happening; only reality is happening…and whoops! There it went. Reality is changing every minute.) Stop fighting reality and start enjoying your day. (- inspired by The Work of Byron Katie)

4. When confused or unsure, feel your body. Your body cannot lie.

5. If something feels effortless, it’s coming from God. If it feels like work, it’s coming from the mind. (- the Grandmothers said this.)

6. Our true work has nothing to do with making money.

7. At the end of our lives, the only thing that matters is love and relationships. For example, dying people only want their finances in order because they love the people they are leaving behind.) (- inspired by a palliative caregiver)

8. Our highest, eternal expression is unconditional love. In other words, our highest expression is not “getting stuff done” or “keeping everything under control”.

I send you blessings for a peaceful, loving day today, where every one of your material actions is an earthly expression of your highest self. – Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obsession: “We inhabit a sacred universe”

For English, scroll down. If you want to receive notification of new posts to this blog, click “Follow” on the right-hand side of this page.

Nederlands:

“Wij bewonen een heilig universum. Aarde, water, bomen, dieren en mensen bruisen van de aanwezigheid van het Goddelijke…. ‘Wij zullen de yinenergie weer terugbrengen naar jullie planeet, of je nu met ons samenwerkt of niet,’ zeiden de Grootmoeders. ‘Maar als je besluit om mee te doen, dan zal het je vreugde geven….'” – Sharon McErlane, “Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”, p. 7

We leven in een donkere tijd in het geschiedenis van onze planeet. Pijn, armoede, hebzucht, explotiatie en oneerlijkheid zijn té gemakkelijk om te zien. Waarnemen van een Goddelijke aanwezigheid in alles is niet altijd even gemakkelijk. Vandaag, als we allemaal obsederen over het aanwezigheid van het Goddelijke in alle dingen en alle mensen die we tegenkomen, zal deze dag een goede dag worden.

English:

“We live in a sacred universe. The soil, water, trees, animal and people are bursting with the presence of the Divine. ‘We will bring the yin energy back to your planet, whether you work with us or not,’ said the Grandmothers. ‘But if you decide to join us, it will give you joy….'” – Sharon McErlane, “Our Love is Our Power (Working with the Net of Light)”, p. 7

We live in a dark time in our planet’s history. Pain, hardship, greed, exploitation and unfairness are all too easy to see. Seeing the Divine presence in all things is not always so easy. Today, if we all obsess about saying “yes” to the Divine presence in all things and all people that we encounter, this day will become a good day.

Daily Obsession: Cherish all Her daughters and sons

Welcome. To receive this blog as an email, just click on the “Follow” button to the right. For English, scroll down.

Nederlands

NL: “Koester de dochters en zonen zoals je de Moeder koestert, ze zijn allen haar kinderen. Geef deze boodschap door: aan de jongeren, de ouderen, aan anderen die deze kennis niet hebben. Geef het door….Bedenkt de aarde.” – De Grootmoeders Spreken, p. 101-102

Ik weet niet welk belletje rinkelt voor jou als je “Geef deze boodschap door” en “Bedekt de aarde” leest, maar mijn “geen rekrutering” lichtje brandt onmiddelijk. Maar “mensen koesteren” en “de boodschap doorgeven” is anders dan sales. Liefde is moeiteloos en vreugdevol, dus als het moiete kost om de boodschap door te geven, dan doe het niet! In plaats daarvan, heb lief op en rustige manier.

Ik geef hier de boodschap door omdat de Grootmoeders me uitdrukkelijk gevraagd hebben om meer mensen te bereiken met mijn “Daily Obsessions” en omdat ik van het schrijven hou. Mijn Grootmoeders-gerelateerd werk groeit op een organische, moeiteloze manier, zoals een baby laten groeien in je buik of zorgen voor een huisdier of een plantje. Alles wat ik moet doen is blijven ademen, opduiken, en handelen uit liefde. Yinenergie doet de rest.

English

EN: “Cherish the daughters and sons as the Mother cherishes you, they are all her children. Pass this message on: to young people, old people, to everyone who does not know this. Pass this on….Cover the Earth.” – A Call to Power: The Grandmothers Speak, around p. 96

I don’t know about you, but my “no proseltyzing!” light goes on when I read the words “Pass this on” and “Cover the Earth” in the context of “loving” people. But there is a difference between sales and love. Love is effortless and joyous, so if “passing on the message” seems forced or uncomfortable, then don’t. Just love quietly instead.

I “pass on the message” here because the Grandmothers asked me quite explicitly to reach a broader audience and because I love writing. My Grandmothers-related work grows organically, effortlessly, like growing a baby or taking care of a pet or a houseplant. All I have to do is keep breathing, showing up, and acting out of love. Yin-energy does the rest.

“Daily Obsession: Hold the Focus”

NL: Welkom! Als je deze blog wil ontvangen als een mailtje, click “Follow” aan de rechterkant van deze pagina.

EN: Welcome to the new subscribers. If you want to receive this blog as an email, click “Follow” on the right side of this page.

For English, scroll down.

Nederlands:

“‘De bron van al het licht en schoonheid is hier [said Eagle]….Ware concentratie! Verlies de focus niet! Verlies de focus niet! Houd deze intensiteit, laat je niet afleiden. Kijk niet omlaag.’…Als ik per ongeluk naar beneden keek, zag ik dat daar niets was.” – De Grootmoders Spreken door Sharon McErlane, p. 49

Ik doe veel. Ik vind het leuk om het druk te hebben. Ik werk graag en ik vind het leuk om mentaal scherp te blijven. Het zit in mijn natuur om mentale prikkels op te zoeken, maar dit kan me gemakkelijk afleiding van wat belangrijkst is: de verbinding met het Goddelijke. Vandaag leek mijn to-do lijstje overweldigend, dus ik begon mijn werkdag door het mediteren. I maakte eerst verbinding met de bron van Licht en het Net van Licht. Nadat ik een poosje “thuis uitgerust” had, de Grootmoeders hebben me verteld welke volgende stap de nemen in deze werkelijkheid.

Werken op deze manier is moeiteloos; het stroomt van liefde in plaats van angst. Ik hou van mijn leven, ik hou van mijn activiteiten, en het is volkomen natuurlijk dat ik het druk heb met wat ik graag doe. Als ik mijn intense arend-focus houd op het Goddelijke, mijn handelingen worden een zegen voor anderen. Als ik die focus verlies, val ik in de leegte van achter iets te hollen die niet eens bestaat.

 

English:

“‘The source of all the light and beauty is here [said Eagle]…True concentration! Do not lose focus! Do not lose focus! Keep this intensity, do not get distracted. Don’t look down.’…When I looked down by accident, I saw that there was nothing there.” – A Call to Power: The Grandmothers Speak, by Sharon McErlane, around p. 45

I do a lot. I like to be busy. I like to work, paid and unpaid, and I like mental stimulation. But my natural desire for stimulation can easily become distraction from what is most important: being in contact with the Divine. Today I felt overwhelmed by my to-do list, so I first sat down and meditated. I first connected to the source of Light and the Net of Light. After I had “rested at home” for a while, the Grandmothers told me the one next step to take in this reality.

Working in this way is effortless; it flows from love instead of fear. I love my life, I love my activities, and it is natural that I am busy doing what I do. When I keep my intense eagle-focus on the Divine, my actions become a blessing to others. When I lose that focus, I fall into the emptiness of chasing something that doesn’t exist.

Welcome to the Daily Obession’s new home!

Welcome! Welkom! (For English, scroll down.)

Dit is de nieuwe plek voor de Daily Obsession. Ik zal andere Grootmoeder-gerelateerde gedachten ook hier zetten. Ik schrijf hier onder de naam die de Grootmoeders me gegeven hebben (“Golden Eagle Feather”) want ik zal misschien willen bloggen over andere onderwerpen onder mijn echte naam.

This is the new home of the Daily Obsession. I’ll add other Grandmothers-related thoughts here too. I am publishing under the name the Grandmothers gave me, Golden Eagle Feather, because I may want to blog under my own name about other stuff.