Daily Obsession: “Something good is coming”

For English, scroll down. To receive this blog as an email, click to the right on “Receive this blog as an email”.

Nederlands:

“Wij weten dat deze periode van verandering jullie bang maakt….Oude instellingen en denkwijzen raken in verval, zodat wat echt en onveranderlijk is de centrale plaats kan innemen….Je koos ervoor om deel uit te maken van dit werk met ons. Hoe wild de storm ook is, je zult in staat zijn om over deze golven van verandering te surfen; je zult in feite heel gemakkelijk over ze surfen….”  – De Grootmoeders in Sharon McErlane’s boek “Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”,  pp. 291-293

Een paar maanden terug, heb ik een visioen gekregen over een vriend die een indrukwekkende crisis doormaakte. Ik heb hem toen als een wilgboom gezien, met de takken wild rond geblazen tijdens een storm. Mijn vriend was sereen aan het mediteren in het midden van de boomstam en alles ging prima. (In de werkelijkheid, zijn crisis is inderdaad tot resolutie gekomen op een redelijk miraculeuse wijze. He is ook sereen gebleven door de crisis heen en is nu aan het transformeren tot iemand zelfs meer lief, meer vrijgevig, en meer sereen dan voor de crisis.) Dit is onze toekomst: we zijn allemaal die wilgboom in een storm. Als we in onze middenpunt blijven, verbonden met het Net van Licht, enkel goede dingen zullen op ons pad af komen.

Ik wens jou vrede en liefde en alles wat echt is,

Golden Eagle Feather

English:

“We know that this period of change makes you feel afraid….Old institutions and ways of thinking are decaying, that what is real and unchanging can take the central place….You chose to be a part of this work with us. No matter how wild the storm may be, you will be capable of surfing over these waves of change; in fact, you will surf over them quite easily….” – The Grandmothers in Sharon McErlane’s book “Our Love is Our Power: Working with the Net of Light”, around pp. 288-291

I once had a vision of a friend of mine who was in an impressive crisis. I saw him as a willow tree, with the willow branches being blown wildly about in a storm. He was calmly meditating inside the willow trunk and everything was just fine. (In reality, his crisis did get resolved in a fairly miraculous way. He did remain calm through it and is transforming into someone even more loving, generous and peaceful than before the crisis.) This is our future: we are all that willow tree in a storm. If we remain in our center, connected to the Net of Light, only good things await.

I wish you love and peace and all that is real,

Golden Eagle Feather

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: “Something good is coming”

  1. Hilda Cardinaels says:

    Thank you so much for your mails. This was the exactly the image I got when somebody told me she worried about the children. I immediately saw the children with great flexibility and peaefully and calm in the middle, in the center of the storm. Een mens doen glimlachen, is een mens voorzien van nieuwe energie. Hilda Cardinaels Nachtegaallaan 50 3650 Rotem 089/865194

    hildacardinaels@euphonynet.be http://home.euphonynet.be/hildacardinaels

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s