Daily Obsession: Activity is not reality

These Daily Obsessions give us something else to think about than our usual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het Weefsel van het Bestaan is de echte ‘stof’ die ten grondslag ligt aan wat wij voor ‘echt’ houden in onze wereld. Terwijl de Grootmoeders het mij lieten zien, zag ik dat dit prachtige patroon overal was uitgespreid en dat eronder beweging gaande was….de Grootmoeders zeiden, ‘Activiteiten zoals deze verwarren jullie met realiteit.'” – Sharon McErlane in Een Oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht, p. 128

De Grootmoeders hebben weer de nagel op de kop geslaan. For velen, de kerstperiode is een drukke tijd. De combinatie van shoppen, feesten, en werk dat gedaan moet worden voor het einde van het jaar kunnen december een stressy periode maken in plaats van een tijd om te vieren. Maar activiteit is niet werkelijkheid. Al onze activiteiten en onze gedachten komen en gaan. Als we die activiteiten en gedachten als belangrijk beschouwen, creëren we stress en worden afgeleid van de prachtige werkelijkheid die we zijn.

Liefdevolle groet voor een dag verbonden met de werkelijkheid van het Weefsel van het Bestaan,

Golden Eagle Feather

English:

“The Fabric of Being is the real ‘stuff” that lies at the basis of what we call ‘real’ in our world. While the Grandmothers showed it to me, I saw that this beautiful pattern was spread everywhere and that movement was happening underneath it…the Grandmothers said, ‘You confuse activities like these with reality.'” – Sharon McErlane in A Call to Power: The Grandmothers Speak, around p. 125

The Grandmothers have hit the nail on the head – again. For many, the Christmas season is a busy time. The combination of shopping, parties, and end-of-year work to finish can make December a stressful month instead of a time of celebration. But activity is not reality: activity is not eternal. All of our activities and thoughts come and go. Attaching importance to those activities and thoughts only creates stress and distracts us from the beautiful reality that we are.

I send you warm wishes for a day connected to the reality of the Fabric of Being,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s