Daily Obsession: “Seek wisdom above everything else.”

These Daily Obsessions give us something else to think about besides worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Zoek wijsheid. Je zult de juiste hoeveelheid kennis krijgen om deze wijsheid toe te passen, maar zoek wijsheid boven alles. En je zult wijsheid vinden door het pad der liefde te bewandelen….Een staat van wijsheid is een state van diepe liefde. In zo’n staat zijn er geen tegenpolen. De omhelzing van wijsheid is te groot voor dualisme. Wijsheid gaat voorbij aan verdeeldheid, zij is allesomvattend in haar  omhelzing. Kijk naar wat je lief kunt hebben in eenieder. Het goede wordt vergroot door deze handeling.” – De Grootmoeders in “De Grootmoeders Spreken” door Sharon McErlane, p. 216

Deze beschrijving van wijsheid doet me denken aan de Grootmoeders’ beschrijving van yin-energie. Het verzamelen van kennis is een yang handeling die uit de linker hersenhelft komt, terwijl het belichamen van wijsheid is een yin staat van zijn, die gebeurt in de rechter hersenhelft. Beide zijn nodig; beide zijn mooi. Samen vormen ze het patroon van het leven.

Met lieve grootmoeders’ groet,

Golden Eagle Feather

English:

“Seek wisdom. You will get the right amount of knowledge to apply this wisdom, but seek wisdom above everything else. And you will find wisdom by walking the path of love….A state of wisdom is a state of deep love. In such a state there are no opposites. Wisdom goes beyond division, it is all-embracing. Look for what you can love in everyone. Goodness expands when you take this action.” – The Grandmothers in “A Call to Power: The Grandmothers Speak” by Sharon McErlane, around p. 211

This description of wisdom reminds me of the Grandmothers’ description of yin-energy. Accumulating knowledge is a yang, left-brain activity, while embodying wisdom is a yin, right-brain activity. Both are needed; both are beautiful. Together they form the pattern of life.

With Grandmothers’ blessings,

Golden Eagle Feather

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: “Seek wisdom above everything else.”

  1. hi golden eagle feather Thanks for this It is just what I need now to remember Its the embodiment of wisdom that is most needed for myself and for others which are one. francine from nyc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s