Daily Obsession: “Coming together to evolve in greatness”

These Daily Obsessions are meant to replace our usual worrying and criticism with something that feels and works better. For English, scroll down.

Nederlands:

“Omdat de gebeurtenissen op 11 september zo schokkend waren en het verlies van levens zo willekeurig was, werden de pijn en de ontzetting van deze dag door mensen over de hele wereld gedeeld…Op deze dag, 11 september, is de brede frequentieband van de mensheid bijzonder flexibel. In praktisch opzicht maakt [dit]…gemakkelijker in plaats van oppervlakkig contact met elkaar te maken, direct naar de pezen en gewrichtsbanden te gaan die jullie met elkaar verbinden. Niet beperkt door gewoonten of verwachtingen, maar als zielen samenkomend met het doel om te evolueren in grootsheid.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”, p. 65

Ik heb deze woorden gelezen en heb gedacht, “Waarom lees ik dit, in het midden van december? Waarom is dit het onderwerp voor de Daily Obsession van vandaag?” Ik heb twee antwoorden gevonden hiervoor. Een, er is nog een schokkerend en pijnlijk gebeurtenis in Amerika gebeurd: een massamoord van willekeurige kinderen in een schijnbare veilige plek, bij een schijnbaar veilige persoon. Twee, we naderen een astronomisch/astrologisch belangrijk evenement: 21 december 2012. Niemand weet welke speciale energie die dag zal gebeuren maar dat doet er niet toe: het is een gelegenheid om “direct naar de pezen en gewrichtsbanden die ons verbinden” te gaan. In feite, kunnen we elke dag als zo’n gelegenheid beschouwen.

Ik wens jou een dag verbonden met jezelf, met het Goddelijke, en met iedereen rondom jou,

Golden Eagle Feather

English:

“Because the events of September 11 were so shocking and the loss of life was so random, the pain and the dismay were shared by people all over the world…On this day, September 11, the broad frequency band of humanity is particularly flexible. In a practical sense, [this]…makes it easier to go straight to the tendons and ligaments that bind you together, instead of having only superficial contact with each other. Not restricted by habits or expectations, but as souls that come together with the goal of evolving in greatness.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 62

I read this passage and thought “why am I reading this in the middle of December? Why is this the subject of today’s Daily Obsession?” I have found two answers to this. One, another shocking and painful event has occurred in America: a mass murder of random children in a seemingly safe place, by a seemingly safe person. Two, we are coming close to an astronomically/astrologically important event: the 21st of December, 2012. No one knows what special energy will happen that day but regardless, it is an opportunity to “go straight to the tendons and ligaments that bind us together”. In fact, why not take every day as an opportunity to do that?

Wishing you a day deeply connected to yourself, the Divine, and those around you,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s