Daily Obsession: “A stately posture is important”

These Daily Obsessions give us something to think about besides our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Een waardige houding is belangrijk…De rechte rug maakt het gemakkelijker, onhoud dat.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane, in “De Grootmoeders Spreken”, p. 92

De Grootmoeders herhalen dit advies verschillende keer in hun boeken. Voor meditatie, zeggen ze “Jouw rechte rug geeft signaal dat je klaar bent.” Ik snap dit niet helemaal, maar ik heb er een paar theorieën over. Eén, dit klopt op energetisch vlak: met een optimale houding, energie stroomt ook optimaal en communicatie met de Goddelijke energie wordt gemakkelijker. Twee, de Grootmoeders zeggen dat wij onze eigen Goddelijke natuur moeten erkennen. Een waardige houding is de houding van een koningin of koning. Drie, een rechte rug helpt ons om gelukkiger te voelen én dat we ontvangen waardig zijn.

Ik wens je een koninklijke, waardige dag vandaag,

Golden Eagle Feather

English:

“A stately posture is important…The straight back makes it easier, remember that.” The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power: The Grandmothers Speak”, around p. 89

The Grandmothers repeat this advice several times in their books. For meditation, they say “Your straight back tells us you are ready.” I don’t understand this completely, but I have some theories. One, energetically, this makes sense: in an optimal posture, energy also flows optimally and communication with the Divine energy becomes easier. Two, the Grandmothers tell us to recognize our divinity. Standing tall is the posture of a queen or king. Three, standing tall helps us to feel happier and worthy of receiving.

Wishing you a royally dignified day today,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s