Daily Obsession: “We do the giving, you do the living”

These Daily Obsessions serve to replace our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wij zorgen voor het geven, jullie voor het leven.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 227

Wij en de Grootmoeders, wij zijn een team. Zij hebben geen lichaam; dat leven-op-aarde-in-een-lichaam is onze taak. Als we onze bewustzijn vermelt met hen, wij be-lichamen het Goddelijke. Wij worden God op Aarde, tenminste voor een momentje. Wij brengen God tot de Aarde op een kleine manier gedurend een deel van onze dagdagelijkse dag. De Grootmoeders zeggen me nu, “Vertel dat deze momenten voor eeuwigheid duren – één moment van God-op-aarde zijn is genoeg want de tijd is niet lineair.” Naar een kind glimlachen en herkennen hoe dichtbij hun Goddelijke origine nog staat. Zachtes een bloem aanraken, een huisdier met liefde verzorgen. Deze zijn geen kleine handelingen; deze zogenaamde “kleinigheidjes” zijn de belangrijkste van allemaal.

Zorg vandaag voor de kleinigheidjes. Breng God op aarde, moment per moment.

Golden Eagle Feather

English:

“We do the giving, you do the living.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power: The Grandmothers Speak,” around p. 223

We and the Grandmothers, we are a team. They don’t have a body; the living-on-earth-in-a-body is up to us. When we unify our consciousness with theirs, we em-body the Divine. We become God on Earth, at least for a moment. We bring God to Earth in a tiny way during some part of our ordinary day. The Grandmothers are telling me now, “Say that those moments last for eternity – one moment of being God-on-Earth is enough because time is not linear.” Smiling at a child and recognizing how close they still are to their Divine origin. Gently admiring a flower, attending a pet with love. These are not small acts: in fact, these so-called “small” acts are the most important.

Take care today for the small things. Bring God to earth, moment by moment.

Golden Eagle Feather

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: “We do the giving, you do the living”

  1. Rita Dheer says:

    Mijn hartelijke dank voor de dagelijkse Goldeneaglefeather. Een innige kersttijd en een heerlijk nieuw jaar, dat wens ik jou van harte. Rita D’heer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s