Daily Obsession: “Back to balance”

These Daily Obsessions give us something else to obsess about besides worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het is tijd om terug te keren naar evenwicht and om dat te bereiken moeten vrouwen de leiding nemen.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane, “Een Oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”, p. 17

Terug te keren naar evenwicht. Als ik naar de waanzinnige blik van de winkeliers en de shoppers op straat kijk, zie ik dat evenwicht zoek is tijdens deze kerstperiode. Ergens, op een of andere manier, hebzucht en teveel yang-energie hebben “Stille Nacht” vervangen. Zelfs kerstfeestjes zijn een gelegenheid om te stoefen geworden in plaats van een rustige viering van het terugkeer van het licht in het donker.

Gisteren heb ik de kracht van yin-energie gebruikt om mijn echtenoot te kalmeren en geen ruzie te maken. Later heb ik mijn dochtertje die op punt was van uit elkaar te klappen kunnen kalmeren In beide situaties is er een transformatie ontstaan. Deze ochtend, de Grootmoeders hebben hun yin-kracht gebruikt om mij te calmeren en terug naar evenwicht te brengen want mijn eigen evenwicht was zoek. Yin-kracht is enorm, maar het is bijna onzichtbaar en moeilijk te begrijpen. Het is niet duidelijk zoals een hammer of een geweer, dus het is gemakkelijk om te denken dat yin-kracht onbelangrijk of zwak is. Het tegenovergestelde is echter waar.

Het is nu tijd om de kracht van yin-energie te herkennen. Wat beter moment dan het vieren van de geboorte van een man die de grote kracht van de liefde ons toont?

Zalig, vredig kerstfeest,

Golden Eagle Feather

English:

“It is time to return to balance and to achieve this, women must take the lead.” – The Grandmothers via Sharon McErlane, “Our Love is Our Power”, around p. 17

Returning to balance. Judging by the crazed look in the eyes of the shopkeepers and the shoppers on the street, balance is lacking this Christmastime. Somewhere, somehow, material greed and an overdose of yang-energy have replaced “Silent Night”. Even Christmas parties have become an opportunity to show off instead of a quiet celebration of the return of the light while being in the darkness.

Yesterday, I used the power of yin energy to calm my husband and avoid a fight. Then I calmed my daughter who was at the point of exploding. In each case, a transformation took place. This morning, the Grandmothers used yin power to calm me and return me to balance. Yin power is huge, but it is largely invisible and hard to understand. It is not obvious like a hammer or a gun, so it is easy to think it is unimportant or weak. The opposite is true.

The time has come to recognize the power of yin energy, and what better time than celebrating the birth of a man who shows us the great power of love.

Wishing you a beautiful, peaceful Christmas,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s