Daily Obsession: “All-inclusiveness”

These Daily Obsessions give us something else to think about than our habitual worrying and criticizing.

Nederlands:

“Als je bidt, bid dan voor iedereen, sluit niemand uit….Dit is het begin van het einde van het oordelen over elkaar…..Bid nooit alleen voor je kleine voordeel, maar erken dat wat het ook is dat jou waarlijk voordeel heeft, allen voordeel geeft….Andere soorten gebeden zijn geen gebeden.” – The Grandmothers via Sharon McErlane  in “De Grootmoeders Spreken,” p. 205-206

Vandaag, telkens als je de Grootmoeders oproept, plaats jezelf in hun bad van liefde en tegelijk, houd iedereen die je kent en ook alle andere rassen en volkeren in hetzelfde bad van liefde. De liefde van de Grootmoeders stroomt naar alle draden van het Weefsel van het Bestaan, niet enkel naar bepaalde draden. Wij zullen ons beter en beter voelen hoe meer dat wij oefenen om lief te houden op dezelfde manier.

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

“When you pray, pray for everyone, do not exclude anyone…This is the begining of the end of judging each other…Never pray for your own small benefit, but recognize that what truly is advantageous for you is advantageous for all…Other sorts of prayers are not prayers.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p 203.

Today, every time you call on the Grandmothers, include yourself in their bath of love and at the same time, hold everyone else you know and all other races and peoples in the same bath of love. The Grandmothers’ love flows to all threads of the Fabric of Being, not only to specific ones. We will feel better and better as we practice loving and praying in the same way.

Love,

Golden Eagle Feathers

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: “All-inclusiveness”

  1. Anna Brausch says:

    Dank je wel Myriam voor deze dagelijkse Gouden berichtjes. Deze zijn voor mij een echt houvast aan het worden.
    Warme groet
    Anna Brausch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s