Daily Obsession: “If you want to be happy…”

These Daily Obsessions give us something more joyful to think about than  our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“‘Als je het zat bent van jezelf belangrijk te vinden en je wilt gelukkig zijn, keer dan terug naar het vieren van de ceremonie. Geniet van het leven door de ceremonie….Dank zeggen voor maaltijden is een ceremonie van eerbied. Je eten zegenen een daad van respect. De zaden zegenen als je ze poot, je auto bedanken, je auto zegenen, met eerbied je stuur vasthouden.’ Ze keken even op toen ze dit zeiden en ze begonnen te lachen als ze mijn uitdrukking zagen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 200

Ah, de ego. Hij vind zichzelf zo belangrijk, en dit is de oorzaak van zoveel ontevredenheid en lijden. Ik ben heel dankbaar dat de Grootmoeders ons een simpele, toegankelijke manier gegeven hebben om uit deze ontevreden staat bevrijd te worden. Elke handeling kan een zegen zijn…alles wat we moeten doen is eerst aan de Grootmoeders of een andere vorm van het Goddelijke te denken. Als we aan onszelf denken, aan onze kleinhartige verlangens denken voordat we iets doen, dat is enkel goed voor een klein onderdeel van onszelf en een klein onderdeel van de wereld. Maar als we even stoppen om in verbinding te komen met het Goddelijke voordat we iets (of alles) doen, dan wordt ons hart groter. Dat schijnbare miniscule handeling galmt door het universum, vult ons met liefde en vreugde, en zegent alle leven.

Ik denk nu aan de Grootmoeders en dan aan jou!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘When you get sick of thinking that you’re important and you want to be happy, then return to performing ceremony. Enjoy life through ceremony…Giving thanks before meals is a ceremony of honor. Blessing your food an act of respect. Blessing the seeds as you plant them, thanking your car, blessing your car, ceremoniously holding the steering wheel.’ They looked up briefly when they said this and they started laughing when they saw the expression on my face.” The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, p. 200

Ah, the ego. How important the ego thinks it is, and what unhappiness this causes. I am so grateful that the Grandmothers offer us a simple, accessible way of being liberated from this unhappiness. Every action we take can be a blessing…all we have to do is first think of the Grandmothers or another form of the Divine before taking it. If we think of ourselves and our own small desires before taking an action, it only benefits a small part of ourselves and a small part of the world. But if we pause to connect to the Divine before doing anything and everything, then our heart expands. That seemingly tiny action reverberates through the universe, fill us with love and joy and benefits all of life.

I now think of the Grandmothers and now about you!

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s