Daily Obsession: Back to the center of your being

These Daily Obsessions give us something to think about besides the normal worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“De geest vindt het heerlijk om vooruit te stormen en te kwebbelen. Of hij popelt naar meer, ‘ zeiden ze, hun gezichtsuitdrukking weerspiegelde de nutteloosheid van dit eeuwige gezoek, ‘of is hij gedeprimeerd over hoe “afschuwelijk” het leven is. Maar de evenwichtige plek in je innerlijk is echt en onveranderlijk. De kern van je wezen bestond lang voordat je werd geboren in dit leven en zal bij je zijn lang nadat dit lichaam is gestorven. Dat is wie je bent.

Dus zodra je uit dit stille moment komt en je ogen weer opendoet, blijf dan stil….Je begint te leren hoe je je thuis moet voelen in de thuisruimte waar je hoort. Deze ruimte zal je moeiteloos op één lijn brengen met de werkelijkheid van wie je bent en je in je kracht zetten….Vanwege de huidige crisis op aarde, is het nodig dat je deze plaats in je innerlijk in bezit neemt. Namasté.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 270

Kijk vandaag naar alles en iedereen vanuit deze thuisruimte, en voel het verschil met de gewoonlijke werking van de geest.

God zegent u,

Golden Eagle Feather

 

Engels:

“The mind thinks it’s wonderful to storm ahead and talk incessantly. It is either yearning for more,’ they said, their facial expression mirroring the uselessness of this eternal search, ‘or it is depressed about how “horrible” life is. But the balanced place inside you is real and unchanging. The center of your being existed long before you were born into this life and will stay with you long after this body has died. This is who you are.

So as soon as you come out of this still moment and you open your eyes again, stay still…You start to learn how you should feel at home in this center where you belong. This home-space will effortlessly bring you into alignment with the reality of you are and will put you in your power….Because of the current crisis on earth, it is necessary that you take ownership of this place within yourself. Namasté.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 265

Today, look at everything and everyone around you from this home-space, and feel the difference between that and the habitual way that your mind works.

Blessings,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s