Daily Obsession: The labyrinth of life

Nederlands:

“‘Terwijl eenieder van jullie vooruit gaat op zijn pad, kun je je bewust worden van de labyrintachtige aard van de afleidingen van het leven. Maar ondanks die afleidingen,’ zeiden ze en staken een vinger op om er de nadruk op te leggen, ‘zal de leiding van het Goddelijke je vooruit trekken, almaar vooruit. Wees je bewust van het labyrint bij je reis door het leven, heeft invloed op je lichaam. Het is bedoeld om je in de war te brengen. En het loopt altijd dood.'” De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 153

Het is de moeite waard om deze hele pagina te lezen: het opsomt alle mogelijke afleidingen, alle doodlopende straten van het leven, en hoe ze waar te nemen. Vandaag maak het jouw werk om de labyrint waar te nemen en erbovenop te staan, om je eenheid met het Goddelijke terug te vinden, opnieuw en opnieuw in elke dag van 2013 en verder.

Gelukkig Nieuwjaar!

– Golden Eagle Feather

English:

“While each of you goes forward on your path, you can become aware of the labyrinthine nature of the distractions of life. But despite these distractions,’ they said, sticking a finger in the air for emphasis, ‘the Divine will lead you forward, always forward. Be aware of the labyrinth while on your journey through life, it influences your body. It is designed to confuse you. And it is always a dead-end street.” The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 148.

It’s worth it to read this whole passage about the labyrinth of life: it sums up all of the possible distractions, all of the dead-end streets of life, and how to see them for what they are. Today, make it your business to perceive the labyrinth and rise above it, to re-discover your unity with the Divine, over and over again in the days of 2013 and beyond.

Happy New Year!

– Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s