Daily Obsession: “Receive yin and make it your own”

These Daily Obsessions give us something else to think about besides our habitual worries and judgements. For English, scroll down.

Nederlands:

“Maak je nu even geen zorgen over mannen. Ga eerst yin ontvangen en het je eigen maken. Neem het in, leef ermee en leer het gebruiken.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 173

Gisteren gaven de Grootmoeders me en visioen over werken in de yin-manier. Het ziet eruit als vredig in de tuin werken. Eerst moet ik de grond bewerken, dan de zaadjes zaaien, ze water geven, en dan gewoon wachten terwijl ze groeien (terwijl ik rust en geniet van de zonneschijn). De oogst volgt. Grote groene bonenplanten die vol met bonen hangen, rijp en klaar om geplukt te worden. Alle aspecten van deze visioen hadden het kenmerk van diepe relaxatie, vrede, kalm en stilte.

Ik werkte, ik rustte, ik genoot, en het was allemaal zo hemelse – letterlijk helmelse – in de kalm, het licht, de innerlijke sensatie van eenheid met alles rondom mij. Niets was onder druk gezet, en elk moment was vredig en gelukkig. Ik had geen drang om te boontjes sneller of groter te doen groeien. Het werk werd gedaan omdat het daar was om te doen, maar mijn focus lag op de sensatie van eenheid en het genieten van de kwaliteit van het licht.

Mijn geest kan helemaal niet snappen hoe deze visioen van het werk ooit waar zou kunnen worden in het kader van mijn druk leventje. Maar het was zo echt, zo waarneembaar – in mijn geest ik zie dat hemelse licht en de scène weer en ik weet dat het ook in deze werkelijkheid mogelijk moet zijn.

Samen kunnen we deze visioen tot werkelijkheid brengen.

Ik wens jou de vrede van yin-energie,

Golden Eagle Feather

English:

“Don’t worry about men for now. First, receive yin and make it your own. Take it in, live with it and learn to use it.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 169

Yesterday the Grandmothers gave me a vision of working in the yin way. It looks like peaceful gardening. First, I need to prepare the ground, then sow the seeds, water them and then just wait for them to grow (while resting and enjoying the sunshine). Harvest-time comes next. Big green bean vines hanging full of beans, ripe and ready to pluck. All aspects of this vision were surrounded by a deeply relaxed, peaceful, calm energy and silence.

I was working, I was resting, I was enjoying, and it was all so heavenly – literally heavenly – in the calm, the light, the inner sensation of unity with everything around me. Nothing was hurried and every moment was peacefully happy. I had no desire to make the bean plants grow faster or bigger. The work did itself because that was what there was to do, but my focus was on my sensation of unity and enjoying the quality of the light.

My mind cannot grasp how this vision of work could possibly come true within the context of my busy life. But it was so real, so palpable – I can recall that heavenly light and the scene before me and I somehow know it’s possible in this reality too.

Together we can make this vision a reality.

Wishing you the peace of yin energy,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s