Daily Obsession: “Living in your power”

These Daily Obsessions replace our habitual worrying and criticizing with other, better thoughts. For English, scroll down.

Nederlands:

“Leven in je kracht is de juiste manier van leven. Het zal jullie niet in tirannen veranderen die ernaar streven anderen te domineren. Nee! Het zal jullie in staat stellen wezenlijker in de wereld te staan en meer compassie te hebben voor elkaar. Je hoeft niet bang te zijn voor macht/kracht. Integendeel.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 46

Als de Grootmoeders spreken over “kracht/macht”, ze bedoelen niet yang-kracht, de enige definitie die we gekend hebben tot nu toe. Ze bedoelen de kracht van de vrouwelijke, de kracht van de liefde. Deze kracht lijkt onzichtbaar omdat het niet lineair is, maar het is tenminste even krachtig als mannelijke yang-kracht. Yin-kracht, de geboorterecht van elke vrouw, heeft de kracht om alles te transformeren – zonder dat iedereen beseft wat er aan de hand is. Bekrachtigde vrouwen handelen niet uit de ego en daarom hebben geen nood aan externe bevestiging van hun kracht. Ze zijn gewoon krachtig, en hebben daardoor een krachtige invloed overal waar ze maar zijn.

Vandaag, eerst maak verbinding met de diepe bron van yin-energie binnen jezelf en neem waar hoe hij spontaan jezelf en diegene rondom jou transformereert.

Met de Grootmoeders zegen voor jou,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Living in your power is the right way to live. It will not turn you into tyrants who strive to dominate others. No! It will help you to be more indispensable to the world and to have more compassion for each other. You don’t need to be afraid of power/force. On the contrary.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power: The Grandmothers Speak”, around p. 43

When the Grandmothers speak of “power”, they don’t mean yang-power, which is the only definition we have had up to now. They mean the power of the feminine, the power of love. This power seems invisible because it is not linear, but it is at least as powerful as manly yang-power. Yin-power, the birthright of every woman, has the power to transform – without anyone even knowing what is happening. Empowered women do not operate from the ego and thus do not need others to acknowledge their power: they simply are powerful influences wherever they go.

Today, first connect to the deep source of yin energy within yourself and observe how this power spontaneously transforms you and the people around you.

Blessings,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s