Daily Obsession: “This is being a Grandmother”

These Daily Obsessions can replace our usual worries and judgements with doing our true work. For English, scroll down.

Nederlands:

“…’dat je nu een besluit neemt om niet verstrikt te raken in de kortsondige, bedriegelijke activiteiten van het dagelijkse leven, maar om nu voor altijd een heilige ruimte op te eisen – voor jezelf en voor alle wezens…Deze stap,’ zeiden ze nadrukkelijk, ‘kan alleen genomen worden in onzelfzuchtige liefde. Dit is wat het betekent om Grootmoeder te worden,’ en mij diep in de ogen kijkend voegden ze eraan toe, ‘dit is wat nu nodig is.'” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”, p . 120

Het is niet gemakkelijk om een heilige ruimte te creeren en in te leven, maar het wordt gemakkelijker met oefening. De verleidingen van de “kortsondige, bedriegelijke activiteiten van het dagelijks leven” zijn zo sterk, we zullen zeker af en toe terug naar de oude gewoontes keren. We moeten lief zijn voor onzelf, en onthouden dat een heilige ruimte opeisen, zelfs voor één minuut, is beter dan helemaal onbewust zijn. Met de tijd, toewijding, en wat oefenen, zullen we allemaal een wandelende zegen worden…meestal toch.

Vandaag, richt jouw focus op wat belangrijkst is: een heilige ruimte opeisen.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“…’that you decide now to not become entangled in the short-sighted, bogus activities of daily life, but that you claim a holy space now and for always – for yourself and for all beings….This step’, they said emphatically, ‘can only be taken in unselfish love. This is what is means to become a Grandmother,’ and looking me deep in the eyes they added, ‘this is what is necessary at this time.'” – The Grandmothers and Sharon McErlane in “Our Love is Our Power,” around p. 117

Creating a holy space and living in it is not easy to do, but it becomes easier with practice. The temptations of “the short-sighted, bogus activities of daily life” are so strong, we will surely fall back into our old habits sometimes. We must be gentle with ourselves, and remember that holding a holy space even for one minute is better than total unconsciousness. With time, commitment and practice, we will all become a walking blessing…most of the time.

Today, keep your focus on what is most important: claiming a holy space.

Blessings,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s