Daily Obsession: Paradise is in the depths of your being

These Daily Obsessions give us something else to think about besides our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

” (Sharon zegt,) Ik was compleet. Dit was het paradijs. (De Grootmoeders zeggen) ‘Wij zullen dit voor iedereen doen die hierom vraagt. Wij zullen dezelfde ervaring van diepte, onwankelbaarheid en aanwezigheid geven aan hem of haar die dit graag wil. Wij wachten op hen. Wanneer je vast zit in de oppervlakkige activiteiten van het leven, kunnen wij je niet vasthouden op de manier wij je nu vasthouden.'” – Sharon McErlane en de Grootmoeders in “Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”, p. 303

Vertraag, ga diep. Duik diep de aarde in, en diep jezelf in. Het paradijs wacht daar op jou.

Dit betekent niet “stop met alles doen” of “vraag jouw leven om even aan de lijn te blijven”, maar dat is ook oké. Ga gewoon traag genoeg om jouw diepste plekken te kunnen bereiken en ze te onhouden terwijl dat je met jouw normale activiteiten bezig bent. Dit kan misschien eruit zien als stopzetten of reduceren van sommige activiteiten, of het kan zijn dat je gewoon meditatie en bidden toevoegt, tussen en tijdens jouw activiteiten.

Jouw intentie is belangrijker dan alles.

Geniet vandaag van de diepte,

Golden Eagle Feather

 

English:

“(Sharon says,) I was complete. This was paradise. (The Grandmothers say) ‘We will do this for everyone who asks for it. We will give them the same experience of depth, unmovability and presence to him of her who wants this. We are waiting for them. When you are stuck in the superficial activities of life, we cannot hold you in the way we are holding you now.'” – Our Love is Our Power, around p. 298

Slow down, go deep. Dive deep into the earth, and deep inside of yourself. Paradise is waiting there.

This does not mean “stop doing everything” or “put your life on hold”, although that is okay too. Just slow down enough to touch your deepest places and remember them as you go through the normal activities of your day. This may mean stopping or reducing some activities, or it may simply mean adding time for meditation and prayer in between and during your activities.

Your intention is more important than anything.

Enjoy the depth of your day today,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s