Daily Obession: How to be irresistible

These Daily Obesssions give us something to think about besides our usual worrying and judging. For English, scroll down.

Nederlands:

Sharon beschrijft haar ervaring om in de positie van “het vat” te zijn: “…omdat ik open was en op een bepaalde manier leeg, wilde alles naar me toe komen….[De Grootmoeders zeggen] ‘Omdat een vrouw in deze staat van bewustzijn onweerstaanbaar is…komt alles naar haar toe.’ [Sharon zegt verder] Als een vrouw de positie van omvatten inneemt, golft de energie heen en weer tussen mannen en vrouwen…De positie van aanvaarding is zo magnetisch dat het alles naar zich toetrekt. Echt toetrekt! Iedereen en alles wil op deze plek zijn om om aanvard te worden.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 46

Vandaag, oefen wat het is om een vat te zijn voor jezelf, jouw gedachten en herinnerining, en alles rondom jou. Beeld jezelf in als een groot, rond vat (ik plaats het Net van Licht in de binnenkant van het vat) en laat alles gewoon tot rust komen binnen jezelf-als-vat. Laat zelfs jouw angsten en kritiek tot rust komen in het vat – jij kan alles omvatten omdat er is niets dat gedaan moet worden.

Ik wens jou een dag gevuld met de vrede van een liefdevol vat te zijn,

Golden Eagle Feather

 

English:

Sharon describes her experience of being in the position of “the container”: “…because I was open and empty in a way, everything wanted to come to me…[The Grandmothers say] ‘Because a woman in this state of consciousness is irresistible…everything comes to her.’ [Sharon continues] When a woman takes this position of containing, the energy flows back and forth in waves between men and women…The position of acceptance is so magnetic that it attracts everything to it. Really attracts! Everyone and everything wants to be in this place so it can be accepted.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 43

Today, practice being a container for yourself, your thoughts and memories, and everything around you. Imagine yourself as a large round container (I like to imagine the Net of Light lining the container) and just let everything rest inside yourself-as-container. Let even your fears and judgements rest inside this container – you can contain everything because there is nothing that needs to be done.

Wishing you an day filled with the peace of being a loving container,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s