Daily Obesssion: Wisdom, knowledge and love

These Daily Obsessions serve to replace our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Alleen liefde brengt wijsheid, terwijl wijsheid een diepere liefde voortbrengt…Heb meer lief. Zoek om te ontdekken hoe lief te hebben. Probeer iedereen lief te hebben, om alles in het leven meer en meer lief te hebben…Laat je niet afleiden door gedrag…Hierdoor zul je groeien in liefde, wijsheid en vrijheid. Het is het ego dat wil onderverdelen, omdat dit het ego de illusie van controle heeft…

Zoek wijsheid. Je zult de juiste hoeveelheid kennis krijgen om deze wijsheid toe te passen, maar zoek wijsheid boven alles. En je zult wijsheid vinden door het pad der liefde te bewandelen.” De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 215-216

Dit is maar een deel van een lange passage over het verschil tussen kennis en wijsheid. Het is de moeite waard om het in het geheel te lezen en studeren (studeren om te groeien in wijsheid maar niet noodzakelijk in kennis!). Ha.

Vandaag, gebruik de meditatie van het vat (zie een vorige blog-post) om uw wijsheid en liefde te vergroten. Ik heb dit gisteren gedaan als tegengif voor een serie negatieve gedachten en het was verbluffend doeltreffend. Dat heeft me geholpen om te groeien in liefde en wijsheid als gevolg van de “problemen” te omvatten in plaats van proberen op te lossen met mijn geest.

Moge je groeien in liefde en wijsheid,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Only love brings wisdom, while wisdom generates deeper love…Love more. Look to discover how to love. Try to love everyone, to love everything in life more and more…Don’t be distracted by behavior…By doing so you will grow in love, wisdom and freedom. It is the ego that wants to subdivide everything, because this gives it the illusion of control…

Seek wisdom. You will receive the right amount of knowledge needed to apply this wisdom, but seek wisdom above all. And you will find wisdom by walking the path of love.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power: The Grandmothers Speak”, around p. 210

This quotation is just one part of a long passage about the difference between knowledge and wisdom. It is worth reading it all, and studying it (studying to grow in wisdom but not necessarily in knowledge!) Ha.

Today, use the meditation of the container (see a previous blog post) to grow in love and wisdom. I did this yesterday as an antidote for a series of negative thoughts and it was amazingly effective. I did indeed grow in love and wisdom as a result of encompassing the “problems” instead of trying to solve them with my mind.

Many blessings for love and wisdom,

Golden Eagle Feather

Advertisements

One comment on “Daily Obesssion: Wisdom, knowledge and love

  1. Rita Dheer says:

    Hartelijk dank, het raakt me aan. Dank u voor deze dagelijkse boodschap. Namaste Rita D’heer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s