Daily Obsession: “Together we do great things”

These Daily Obsesssions give us something to hold onto throughout the day (something other than worrying and criticizing). For English, scroll down.

Nederlands:

“De tijd is gekomen waarop we met elkaar grote dingen zullen doen.” – The Grandmothers door Sharon McErlane, “Een oproep van de Grootmoeders’, p. 331-32

Ik hou van groot zijn en groot doen. Ik denk nog altijd dat dit betekent voor grote groepen voordrachten geven of veel geld verdienen. Maar de Grootmoeders herinneren me zachtjes en al lachend dat de “grote dingen” die in hun werk gedaan worden, vaak onzichtbaar zijn voor de rest van de wereld – maar dat betekent niet dat ze minder groot zijn. In tegendeel, de grote dingen dat wij doen zijn als uitdijnende golven in het water. Deze golven gaan uit telkens als wij samenkomen in een Grootmoeders groep, telkens als wij het Net van Licht uitwerpen, en telkens als wij de calmerende, helende kracht van de Grote Moeder oproepen.

Als je een grote invloed wil hebben op de wereld, ga diep in jezelf – wij zijn “de maatschappij”. Hoe meer mensen durven diep en langzaam te gaan, hoe krachtiger de yin-energie op aarde wordt.

Samen doen we al grote dingen!

Golden Eagle Feather

English:

“The time has come when together we will do great things.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 327

I like to be big and do big. I sometimes still think that this means speaking in front of large groups of people or making lots of money. But the Grandmothers laughingly and gently remind me that the “great things” done in their work are often invisible to the rest of the world – but that does not mean that they are any less great. On the contrary, the great things we do ripple out from our Grandmothers’ meetings, ripple out from every time we cast the Net of Light, and ripple out from every time we call on the soothing, calming power of the Great Mother.

If you want to have a big impact on the world, then go deep within yourself – after all, we are “society”. The more people who dare to do slow and deep, the more powerful yin energy will become.

Together, we are already doing great things!

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s