Daily Obession: Your soul longs for greatness

These (mostly, usually daily) Daily Obsessions can replace our usual obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Je ziel is niet bang. Ze verlangt grootsheid, ze streeft naar groei en openheid…En zo gauw als hart en ziel de expansie ingaan, overspoelen ze je met liefde. Dit is de vreugde van het leven!” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een Oproep van de Grootmoeders, p. 134

“Grootsheid” for de Grootmoeders is niet dezelfde als “grootsheid” voor de ego. Volgens de Grootmoeders, grootsheid is gemeten door de liefde die een persoon genereert en tegelijk terugkrijgt (echte liefde is geen eenrichtingsverkeer! Ze zeggen, “Het moment van geven is het moment van krijgen.”). De Grootmoeders soort grootsheid wordt niet in fysieke termen (zoals geld of politieke macht) gemeten, alhoewel grote mensen hebben soms die dingen ook. Maar vanuit de Grootmoeders standpunt, de “grootste” mensen op aarde zijn in feite vaak helemaal ongekend en zelfs onzichtbaar.

Vandaag, laat jouw ziel de expansie ingaan, maar een heel klein beetje, in het Weefsel van het Bestaan. Als jouw geest bang wordt en wil samentrekken, je mag het zeggen dat je niets drastisch aan het doen ben, gewoon een experimentje. Jouw geest is geen vijand; het wil gewoon de controle houden zoals een klein kindje die zich aan zijn mama vastklampt. Wees zacht met jouw geest en met jezelf. Ga de expansie maar een klein beetje in vandaag, en ervaar hoe dat is.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Your soul is not afraid. It longs for greatness, it strives for growth and openness…And as soon as heart and soul start to expand, they flood you with love. This is the joy of life!” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 130

“Greatness” to the Grandmothers is not the same as “greatness” to the ego. To the Grandmothers, greatness is measured by the love that one generates and simultaneously receives (real love is not a one-way street! They say “The moment of giving is the moment of receiving.”). The Grandmothers’ kind of greatness may or may not be measured in physical terms (such as money or political influence). From this point of view, the “greatest” people on earth are in fact often completely unknown and even invisible.

Today let your soul expand, just a little bit, into the Fabric of Being. If your mind gets afraid and wants to contract, you can tell it that you are not doing anything drastic, just a small experiment. Your mind is not an enemy; it just wants to keep control like a frightened child clinging to his mother. Be gentle with your mind and with yourself. Just expand a little bit today and see how it feels.

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s