Daily Obsession: Affirm life without holding onto it

These Daily Obsessions give us an anchor for the day; they give us something to replace our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Als je staat in, vastgehouden wordt en vasthoudt aan dat wat echt is, doe je veel dingen. Je demonstreert aan anderen wat het is om het leven te bevestigen zonder het vast te grijpen. Dat is een geweldig iets….Wanneer je vasthoudt aan wat echt is, versterk je het Net van Licht dat de wereld bijeenhoudt.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders“, p. 141

Wat is echt? Volgens de Grootmoeders, enkel dat wat blijft is echt. Alles dat voorbij gaat is niet echt. Onze eeuwige natuurlijke staat verandert niet, maar onze gevoelens, onze dagelijkse omstandigheden, onze dagelijkse drama’s en de drama’s van onze tijd, vroeger of later gaan ze allemaal voorbij. Zelfs onze lichamen veranderen van vorm – ze onstaan, groeien, veranderen door ons leven, en dan uiteindelijk verdwijnen, enkel om iets anders te worden.

Maar deze veranderende omstandigheden zijn zo boeiend en afleidend, we vergeten wat de werkelijkheid is. We vergeten onze eeuwige natuur, en zelfs als we het ooit herinneren, we vergeten het weer. Onze dagelijkse uitdaging is eerst om te onthouden wat echt is, en dan door de dag, om contact te maken met die werkelijkheid. In feite, dit is een proces van vallen en opstaan – zo is het leven.

Ik wens jou vandaag een “echte” dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

If you stand in, are held by and hold onto what is real, you do many things. You demonstrate to others what it is to affirm life without holding onto it. That is something wondrous….When you hold onto what is real, you strengthen the Net of Light that holds the Earth together.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 137

What is real? According to the Grandmothers, only that which endures is real. Everything that passes is not real. Our eternal nature does not change, but our feelings, our daily circumstances, our daily dramas and the dramas of our time, they all pass by eventually. Even our bodies change forms – they appear, grow, change throughout our lives, then disappear eventually, only to change form into something else afterward.

But these changing circumstances are so fascinating and so distracting, we forget what reality is. We forget our eternal nature, and even when we remember it, we forget it again. Our daily challenge is first to remember what is real in the first place, and then to remember to connect to that reality throughout the day. This is a process with ups and downs; that is life.

Wishing you a “real” day today,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s