Daily Obsession: A place without worry

These Daily Obsessions serve as a reminder, an anchor…an alternative to worry and judgement. For English, scroll down.

Nederlands:

De seizoenen komen en gaan. De wereld buiten veranderd maar deze plek blijft hetzelfde…al die zorgen in je hoofd krijgen hier geen kans.” – “Beer” door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken,” p. 64

Ahhh, de rust en vrede dat Sharon in Beers hol vindt. Ik hou van de verhalen over Beers hol. Ze herinneren me dat het mogelijk is om overal, altijd een vredig plek te vinden: ik moet slechts mijn ogen toedoen en naar een speciale plek in de spiritwereld gaan. Soms als ik dit doe, mijn geest wil me wijsmaken dat ik aan het zeuren ben, mijn problemen aan het ontwijken ben, de problemen niet aan het aanpakken ben.

Maar een veel wijzere deel van mij weet dat mijn geest geen enkele probleem kan aanpakken als het onrustig is. Een onrustig geest veroorzaakt maar problemen, het lost ze niet op.

In mijn gezin, we vinden het minder en minder aantrekkelijk om stress en boosheid te ervaren. Nu als de spanning stijgt, ik vind meer en meer dat ik iedereen zeg om te zwijgen en zich te calmeren. Dit onderbreekt het patroon. Dan ga ik in een korte meditatie naar een rustige plek: ik denk aan het Net van Licht of zie mezelf in de nachtelijke hemel. De problemen verdwijnen, ik kom terug naar de “werkelijkheid” en als ik terugkom naar de situatie, ik vind meestal dat het geen probleem meer is. Moeiteloos.

Ik wens jou een vredig, moeieteloze dag,

Golden Eagle Feather

English:

The seasons come and go. The world outside changes, but this place stays the same…all those worries in your head don’t have a chance here.” – “Bear” via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 62

Ahhh, the rest and peace that Sharon finds in Bear’s cave. I love the stories about Bear’s cave. They remind me that it’s possible to find a place of peace anytime, anywhere: all I have to do is shut my eyes and go to a special place in the spirit world. Sometimes when I do this, my mind tells me that I’m cheating, escaping my problems, not dealing with the problem. But a much wiser part of me tells me that my mind cannot solve any problems when it is upset. An upset mind only creates problems, it does not solve them.

In my family, we are losing our taste for stress and anger. When the tension rises now, I am developing the habit of telling everyone to stop talking and calm themselves. This interrupts the pattern. Then I go in my mind to a calm place: I think of the Net of Light or see myself in the night sky. The problems disappear, I return to “reality” and when I come back to the situation, I find that it usually has resolved itself. Effortlessly.

Wishing you an effortless day of peace,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s