Daily Obsession: Call your tribe

These Daily Obsessions give us something to hold onto, something else to think about besides our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Roep je stam… Jij roept ze.”- De Raad van Wolven door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 355-56.

Jij roept je stam” can zoveel verschillende dingen betekenen. What betekent “roepen”? Wie is jouw stam? Waarom moet “jij” het doen? Ik heb de dag doorgebracht aan deze vragen te peinzen. Het komt op een paar simpele ideeën neer: een, we hebben allemaal een stam, zelfs als we ons alleen voelen. Twee, mensen roepen can gebeuren in fysieke werkelijkheid of in de spirit wereld. De intentie is wat telt – de intentie om samen je krachten te bundelen met mensen die op jouw golflengte zijn. Elk van ons moet de initiatief nemen op onze eigen manier. Eeuwen geleden, de Joodse lerar Hillel ze “Al ik het niet ben, dan wie? Als het nu niet is, dan wanneer?”

Vandaag, denk erover na wat het betekent om jouw stam te roepen, en vorm de intentie om hen bij jou te brengen. Het is tijd om onze krachten te bundelen om de kracht van yin op aarde de bekrachtigen.

Met lieve grootmoeders groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Call your tribe… You call them.”  – The Council of the Wolves via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 350

You call your tribe” can mean so many things. What does it mean to “call”? Who is your “tribe”? Why do “you” have to do it? I have spent the day thinking about these questions. Ultimately, it boils down to a few simple ideas: one, we all have a tribe, even if we feel we are alone in the world. Two, calling can happen in physical reality or in the spirit world. The intention is what matters – the intention to join with like-minded people. Each one of us needs to take the initiative in our own way. As the Jewish scholar Hillel said centuries ago, “If not me, who? If not now, when?”

Today, think for yourself about what it means to call your tribe, and create the intention to gather them to you. It is time to join our forces to strengthen the power of yin on Earth.

Blessings,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s