Daily Obsession: Learning by taking steps

These Daily Obsessions give us something else to think about besides our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Je zult leren door in beweging te komen; wees niet bang voor het proces. Laat ons je leiden en terwijl je de zogenaamde positieve als negatieve standpunten over jezelf loslaat, zullen de winden van verandering het oude loslaten.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane, “Een Oproep van de Grootmoeders”, p. 195

Zolang dat we de Grootmoeders ons laten begeleiden in een veranderingsproces, moeten we niets vrezen. Ze leiden ons enkel en alleen tot een diepere ervaring van liefde en vrijheid. In deze passage, ze herinneren ons dat onze ideeën over onszelf zijn slechts ideeën – ze zijn niet de werkelijkheid. Het is de moeite waard om de hele passage te lezen, inclusief de meditatie die ze presenteren, en om deze oefening te herhalen telkens als we “positieve” of “negatieve” gedachten over “wie we zijn” opduiken.

Vandaag, neem je negatieve ideeën over jezelf waar en laat de Grootmoeders ze wegblazen met hun adem. Neem je positieve ideeën over jezelf waar, en laat de Grootmoeders deze ook wegblazen met hun adem. Zonder deze ideeën over jezelf, wie ben je? Laat de Grootmoeders je tonen de wonderbaar mooie waarheid van wie je echt bent.

Wie ik ben begroet wie jij bent, en zich verheugt.

Golden Eagle Feather

English:

You will learn by getting into action; don’t be afraid of the process. Let us lead you and while you let go of the so-called positive and negative ideas about yourself, the winds of change will let the old go.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 191

As long as we let the Grandmothers lead us through a process of change, we have nothing to fear. They only lead us to an experience of greater love and greater freedom. In this passage, they remind us again that our ideas about ourselves are only ideas – they are not reality. It’s worth reading the whole passage, including the meditation they present, and repeating this exercise every time we start having “positive” or “negative” ideas about “who we are”.

Today, notice your negative ideas about yourself and let the Grandmothers breathe them away. Notice your positive ideas about yourself, and let the Grandmothers breathe those away too. Without those ideas about yourself, who are you? Let the Grandmothers show you the beautiful truth of who you truly are.

Who I am greets who you are and rejoices!

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s