Daily Obsession: You’ll do so much good by just being yourself

These Daily Obsessions give us an anchor, a new thought to replace our habitual fears and judgements. For English, scroll down.

Nederlands:

Je zult zoveel goeds doen door jezelf te zijn, meer dan je ooit hebt gedaan of zou kunnen doen door druk bezig te zijn en te doen, doen, doen….Oh, we zegenen je en we liegen niet….Zodra je met liefde vervuld raakt, zul jij je meer ontwikkelen dan je ooit hebt durven dromen.” –  The Grandmothers door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, p. 212

Om te durven zijn, dat is het radicaalste van het Grootmoeders consigne. In een wereld dat activiteit aanbidt, de Grootmoeders vertellen keer en keer opnieuw dat onze dierbare activiteiten niet echt zijn, dat ze niet belangrijk zijn, en in feite, zelfs schadelijk kunnen zijn voor onszelf en voor iedereen.

In mijn ervaring, “zijn” betekent niet dat ik de hele dag in mijn luie stoel zit. In feite, ik doe soms meer op een dag als ik “ben” dan als ik me focus op “doen”. Maar mijn staat van bewustzijn is totaal anders. Het is echter het verschil tussen de hemel en de hel.

Vandaag, doe een experimentje. Gewoon voor een tijdje, neem de beslissing om het “zijn” vandaag eerst te plaatsen. Zodra je beseft dat je contact verloren hebt met jezelf en de Grootmoeders, stop en kom terug in verbinding. Dan ga verder met wat je aan het doen was – of stop helemaal met doen, of doe iets anders – gebaseerd op hoe de Grootmoeders jou begeleiden.

Met grootmoeders groet,

Golden Eagle Feather

English:

You will do so much good by being yourself, more than you have ever done or could ever do by being busy and doing, doing, doing….Oh, we bless you and we are not lying….As soon as you are filled with love, you will develop yourself more than you have ever dared to dream.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 209

To dare to be, that is the most radical of the Grandmothers’ teachings. In a world that worships activity, the Grandmothers tell us time and again that our precious activities are not real, not important, and in fact, can even damaging to ourselves and to humanity.

In my experience, “being” does not mean that I lie on the couch all day. In fact, I sometimes do more in one day when I am “being” than when I am focused on “doing”. But my state of consciousness is completely different. It is truly the difference between heaven and hell.

Today, do a little experiment. Just for a little while, put being first. Whenever you lose contact with yourself and with the Grandmothers, stop and come back to being in connection. Then keep doing whatever you were doing – or stop doing anything – based on how the Grandmothers guide you.

Blessings,

Golden Eagle Feather

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: You’ll do so much good by just being yourself

 1. Katleen De Vos says:

  Dank je Myriam!

  Dikke knuffel.

  Jammer dat je niet bij het sjamanisme zit deze keer.

  Xxx

  Katleen

  _____

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s