Daily Obsession: “Jij moet kracht oppakken, nu!”

These Daily Obsessions give us a replacement thought for our habitual, obssessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Jij moet kracht oppakken, nu!…Je moet naar voren stappen en bereid zijn meer kracht in je op te nemen.” – “Beer” door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 91

Als de Grootmoeders of the spirit-helpers in Sharons boeken het over kracht hebben, ze bedoelen niet yang-kracht (de enige soort kracht die wij eigenlijk kennen). Ze bedoelen yin-kracht, vrouwelijke kracht, de kracht van spirit en aanvaarding. De kracht die we nu moeten belichamen is geen kracht om dingen snel te veranderen op het fysieke niveau. Hij is eerder de kracht van de liefde, die een diepere en grondiger transformatie op alle niveau’s van het bestaan, niet enkel het fysieke. Natuurlijk werkt deze kracht ook op het fysieke niveau. Maar omdat de yin-kracht van de Grootmoeders inderdimensioneel werkt, zijn de zichtbare, fysieke veranderingen maar het topje van de ijsberg.

De Grootmoeders vragen ons nu om kracht op te pakken. Om dit te doen, alles wat je moet doen is ontspannen, je ogen sluiten, de Grootmoeders oproepen, en hen vragen om jou met kracht te vullen. Dit gebed zal vervuld worden zelfs als jij eraan twijfelt. Dan gebruik de yin-kracht om jezelf, iedereen rondom jou, en laat het door het Net van Licht verspreiden naar de hele wereld. De Grootmoeders zeggen dat dit het belangrijkst werk is dat we kunnen doen, en dat we hier gekomen zijn op precies deze moment om precies deze taak te vervullen.

Vandaag, laat je geest maar het belang van het werken met het Net van Licht verkleinen en in twijfel brengen, dan doe het werk toch. Om dit te doen, ga naar jouw hart, gebruik jouw intentie om het te laten openen, en denk aan jouw verbinding met de andere verlichte harten rond de wereld. Verzend deze verenigde kracht uit, ofwel naar iemand of naar een specifieke groep, of laat de Grootmoeders jouw intentie sturen waar het meest nodig is. Deze simpel en moeiteloze gebaar van dienstbaarheid zou de planeet zelfs kunnen redden.

Lieve groet,

Golden Eagle Feather

English:

You must take up power, now!…You must step forward and be ready to take more power into yourself.” – “Bear” via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 88

When the Grandmothers or the spirit helpers in Sharon’s books talk about power, they do not mean yang-power (the only kind of power we are really familiar with). They mean yin-power, feminine power, the power of spirit and acceptance. The power that we must now embody is not power to create fast change on the physical plane. It is the power of love, which creates far deeper and farther-reaching transformation on all levels of existence, not only the physical. Of course this power manifests itself on the physical plane as well. But because the yin-power of the Grandmothers works interdimensionally, the physical, visible changes are really only the tip of the iceberg.

The Grandmothers are asking us now to take up power. All you need to do this is relax, shut your eyes, call on the Grandmothers and ask them to fill you with yin-power. This prayer will be answered even if you doubt it. Then use that yin-power to influence yourself, everyone around you, and by extension, the entire world by working with the Net of Light. The Grandmothers assure us that this is the most important thing that we can do, and that we have come here at this time for precisely this task.

Today, go ahead and let your mind discount the importance of working with the Net of Light, then do the work anyway. To do this, go to your heart, open it with your intention, and think of connecting with the other lighted hearts around the world . Send this unified power of love out, either to someone in particular or a particular group, or simply let the Grandmothers send this power where it is needed. This simple and effortless act of service just might save the planet.

Be well,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s