Daily Obsession: Growing in a natural way

These Daily Obsessions give us something to think about that replaces our habitual obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

De Grote Moeder is een en al leven. Ze is geduldig en wacht omdat het leven op natuurlijke wijze groeit.” – Gaia door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, p. 64

Wij zijn zo ongeduldig…we hebben onze verbinding verloren met natuurlijke groei en we denken dat we het leven kunnen forceren om sneller dan normaal te gebeuren. En dit klopt – voor een tijdje, toch. Maar dit forceren heeft serieuse gevolgen. Als we onze lichamen forceren om sneller te gaan en meer te presteren dan wat ze natuurlijk doen, heeft dit gevolgen voor onze gezondheid. Als we onze economieën forceren om sneller te groeien dat wat ze natuurlijk doen, heeft dit gevolgen voor iedereen behalve de rijkste lui. En de natuur forceren, enzovoort…

Vandaag, denk erover na hoe jij jezelf forceert om te “groeien” sneller dan jouw natuurlijke ritme. Waar ben je ongeduldig geworden? Waar verzet je tegen de yin-kracht dat alles laat groeien op natuurlijke wijze? Deze vragen zijn het tegengif tegen onze dagelijkse overdosis yang-energie.

Vandaag wens ik jou een dag geleefd op een natuurlijke ritme, voor natuurlijke vrede.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

The Great Mother is all life. She is patient and waits because life grows in a natural way.” – Gaia, via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 61

How impatient we are…we have lost our connection with the natural way of growth and we believe that we can force life to happen faster than it naturally does. And this is true – for a little while, anyway. But forcing life to happen faster than it does has consequences. Forcing our bodies to go faster than they naturally do has consequences for our health; forcing our economies to go faster than they naturally do has consequences for everyone except the richest members of society. And forcing nature, and so on and so on…

Today, think about how you force yourself to “grow” faster than your natural pace. Where have you lost your patience? Where do you refuse to let yin power grow things in a natural way? These questions are excellent antidotes to the overdose of yang energy that we are fed every day.

Today my wish for you is to live at a natural pace – for natural peace.

Warmly,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s