Daily Obsession: Yin energy is more fun

These Daily Obsessions serve to anchor our thoughts in the Divine instead of in the usual endless worrying and judging. For English, scroll down.

Nederlands:

Wanneer het verstand bezig is met uiterlijk streven, wat yang doet, is er geen ontvangst mogelijk. … Het leven is veel gemakkelijker…als yin erbij komt. … Het leven zal dan plezierig worden, en geen beproeving of uitdaging!…Oh, er zullen altijd uitdagingen zijn. Dat is een deel van het plezier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 129

Lichtheid, gemak, relaxatie. Als deze kwaliteiten ontbreken in jouw dag (of in jouw leven), dan weet je dat te veel yang aanwezig is en het is tijd om de gaan tanken bij yin.

Hoe worden we met yin-energie gevuld? Voor jouw lichaam, de Grootmoeders Bekrachtiging (voor mannen, de Mantel van Behaaglijkheid). Elke vrouw die de Bekrachtiging gekregen heeft kan het doorgeven (mannen kunnen dit niet omdat van natuur ze te weinig yin-energie in hun lichaam hebben om deze yin-ceremonie door te geven). Je kan ook een dagelijks of minuut-per-minuut praktijk invoeren van aan de Grootmoeders te denken, hun hulp oproepen, en je hart openen tot het Net van Licht. Deze allemaal helpen om yin-energie op peil te houden. Af en toe een gezellig lang bezoek aan de Grootmoeders en de andere meditaties in Sharons boeken zijn ook essentieël.

Vandaag, gebruik deze Daily Obsession om de yin-energy in jou en rondom jou te verhogen, en je zal zien of het leven al dan niet plezieriger begint te worden.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

When the mind is busy with externally-oriented striving, which is what yang does, it is not possible to receive. … Life is much easier…if yin comes in as well. … Life will be enjoyable then, and not a test or a challenge!…Oh, there will always be challenges. That is part of the fun.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 126

Lightness, ease, relaxation. When these qualities go missing in your day (or in your life), you know that too much yang is present and it’s time to refill the yin-tank.

How does one fill up on yin energy? For your body, get the Grandmothers’ Empowerment (for men, the Cloak of Comfort). Any woman who has received the Empowerment can pass it on (men can’t because there is not enough yin energy present in their bodies to embody this yin ceremony). Second, a daily or minute-by-minute practice of thinking about the Grandmothers, calling on their help and opening your heart to the Net of Light, all help to increase your yin energy. A good long visit with the Grandmothers and the other meditations in Sharon’s books are also essential from time to time.

Today, use this Daily Obsession to increase the yin energy in you and around you, and see if life starts being more fun as a result.

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s