Daily Obsession: Ceremony brings pleasure to life

These Daily Obsessions can get us out of the “labyrinth of dead-ends” by replacing our worrying and criticizing with thoughts of the Divine. For English, scroll down.

Nederlands:

Ceremonie is een onderdeel van het leven. Het is de zorgvuldige interactie met het heilige in het leven. Het is niet erg aanwezig in jullie wereld en jullie lijden daardoor. … Ceremonie heeft te maken met het herkennen van de heiligheid van het leven op ieder moment. … Ceremonie brengt plezier in het leven.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, p. 199

Het is de moeite om de hele passage in het boek te lezen – na een discussie van ceremonie, de Grootmoeders zeggen hoe egocentrisch we zijn, hoe we hebben het natuurlijk pad van ceremonie vergeten die onze voorouders gedurend millenia gedaan hebben, en hoe het leven in deze afgesneden staat ons leven zeer zwaar maakt.

Vandaag we kunnen ons leven verlichten door ceremonie. Ceremonie hoeft geen bepaald vorm aan te nemen, en het hoeft niet lang te duren; het is gewoon een kleine reminder dat elk aspect van ons leven heilig is. De spijs en drank op ons tafel zijn een geschenk want ze maken ons leven op aarde mogelijk. Elke vriendelijke interactie, elke behulpzame handeling zijn geschenken die we zowel geven als ontvangen. Elk voorwerp dat ons leven gemakkelijker of mooier maakt. Als we het een gewoonte maken om de Bron van Alles te bedanken, we herinneren onself hoe onze levens ondersteund zijn. Dit voelt gewoon goed aan.

Laat ceremonie een moeiteloze onderdeel van jouw dag worden vandaag – laat het kort, simpel, licht en continu zijn, en zie wat er gebeurt op het einde van de dag.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Ceremony is part of life. It is the careful interaction with the holiness of life. It is not particularly present in your world and you are suffering because of this. … Ceremony has to do with recognizing the holiness of life in each moment. … Ceremony brings pleasure to life.” – The Grandmothers through Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 196

It’s worth reading this entire passage about ceremony – the Grandmothers go on to say how ego-centric we are, how we have forgotten the natural way of ceremony that our ancestors have practiced for millenia and how living in this cut-off state makes our life very heavy.

So today we can lighten up through ceremony. Ceremony does not need to have any certain form or take a long time; it’s just a small reminder that every aspect of our life is holy. The food and drink on our table are a gift because they make our life on Earth possible. Every friendly interaction, every helpful act is a gift we give and receive. Every object that makes our life easier can be gratefully blessed. When we make it a habit to thank the Source of Everything, we remind ourselves how our lives are supported. This just plain feels good.

Let ceremony be an effortless part of your day today – keep it short, light, simple, and continuous, and see what happens by the end of the day.

Be well,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s