Daily Obsession: You are complete.

These Daily Obessions are a daily vitamin for the mind and spirit. For English, scroll down.

Nederlands:

Op zoek zijn naar iets daarbuiten heeft nog nooit iemand gelukkig gemaakt.

… Wij zijn de levenskracht dat in je vibreert, het levensritme dat circuleert in je lichaam/geest. Stroom in harmonie met ons, stroom in harmonie met alles wat is. Expandeer, expandeer…ga dieper je essentie in. … Je bent compleet. Op dit moment en op elk moment ben je compleet, wat de wereld je ook vertelt.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders,” pp. 166-7

Gelukkig zijn…dat willen we allemaal. Maar echt, diep, vredig geluk is meestal maar vergankelijk, als we het ooit voelen. We hebben het te druk om gelukkig te zijn. We denken dat we gelukkiger zullen zijn als we meer doen. Maar dan op het einde van de dag van produceren en werken en doen, en daar “goede spanning” zoeken dan later “relaxatie” zoeken door iets anders te doen, we vinden dat we toch niet tevreden zijn. Niet echt. Ongeacht hoe fantastisch “het” allemaal is, als het werk of recreatie of relaxatie is, “het” is nooit genoeg om ons echt gelukkig te maken.

Vandaag, zet je maar neer en vraag aan de Grootmoeders om jou een ervaring van compleet-zijn te geven. Komt dit compleetheid van ergens “daarbuiten” of van een andere bron? Hoe can je die ervaring van compleetheid terugvinden nadat de labyrint van “daarbuiten” geslaagd is in je te verwarren en overtuigen dat geluk gemaakt of gekocht kan zijn?

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Looking for something out there has never made anyone happy.

… We are the life-force that vibrates in you, the life rhythm that circulates in your body/mind. Flow in harmony with us, flow in harmony with all that is. Expand, expand…go deeper into your essence. … You are complete. In this moment and at all times you are complete, regardless of what the world may say.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 162

Happiness…we all want it. But true, deep, peaceful happiness is usually fleeting, if we experience it at all. We are too busy to be happy. We think being busier will make us happier. But then at the end of a day of producing and working and doing, and seeking excitement from this and then trying to “relax” by doing that, we find that we aren’t satisfied. No matter how great “it” all is, whether it is work or recreation or relaxation, “it” is never enough to make us truly happy.

Today, sit down and ask the Grandmothers to give you an experience of completeness. Does this completeness come from “out there” or from another source? How can you recall that experience of completeness after the labyrinth of “out there” has successfully confused and misled you into thinking that happiness is something that can be bought or created?

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s