Daily Obsession: What happens when we rest?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use these thoughts to replace habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Begin te informeren wat er gebeurt gedurende deze tijd van rust. … Er zijn werelden in de cellen van je lichaam en wanneer je echt rust, stel je je open en onderzoek je deze werelden. Wanneer je naar binnen gaat, observeer je lichaam, je innerlijke vibratie en de beweging van je ademhaling. Maar als je geest geatigeerd is, zullen we je deze ervaring niet geven. Als wij zouden proberen op zo’n moment met je te werken, zou je geest vertrekken en zou je niets leren.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders” p. 284

Begin door deze passage woord per woord te bestuderen. Het is zeer leerrijk.

Vervolgens vandaag, maak de tijd om “echt rusten” op de manier dat de Grootmoeders hier beschrijven. Wat zijn deze werelden in jouw cellen waarvan ze spreken? Kan jij contact maken, zelfs tussendoor, met deze ervaring van diepe rust?

Ik wens je vandaag een rustige dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

Start to find out what happens during this time of rest. … There are worlds in the cells of your body and when you truly rest, you open up and explore these worlds. When you go inside, observe your body, your inner vibration and the movement of your breath. But if your mind is agitated, we will not give you this experience. If we were to try working with you at a time like that, your mind would leave and you wouldn’t learn anything.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 279

Start by reading this passage, word by word. It is very rich.

Then today, make time to explore “truly resting” in the way that the Grandmothers describe. What are these worlds in your cells that they are talking about? Can you make contact, even in the in-between spaces in your day, with this feeling of deep rest?

Wishing you a restful day,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s