Daily Obsession: Harmonizing of yin and yang

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Wanneer je in die plaatsen bidt, spreek dan over de harmonisering die nu plaatsvindt tussen de energieën van yin en yang. Spreek over de grote behoefte aan harmonie tussen mannen en vrouwen. Zeg dit hardop….” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 104

De Grootmoeders hadden deze boodschap aan Sharon McErlane gegeven voordat ze reisde naar Asië en het Midden-Oosten, maar deze woorden zijn even goed van toepassing bij jou thuis of om elders op reis te gaan.

De essentie van het werk van de Grootmoeders is om yin en yang te harmoniseren. Niet om yin boven yang te plaatsen. Dit is belangrijk. De mannelijke yang-energie heeft gedomineerd zo lang op aarde dat extra yang-energie zal moeten zakken en de zwakke yin-energie zal moeten groeien om de twee in balans te brengen. Maar men moeten dit niet vrezen; integendeel. Yin-energie laten groeien, en yang-energie laten zakken tot de twee in harmonie komen, zal beide sexen de vrede geven die we allemaal zolang gemankeerd hebben.

Yin-energie laten opkomen en extra yang-energie laten wegvloeien zal iedereen een diepere dagelijkse ervaring van vrede en liefde. Dit is iets dat mannen zowel als vrouwen naar snakken. Deze staat is niet enkel angenaam, het is nodig om geweld en oorlog te voorkomen en teneinde om de mensheid en de natuurlijke wereld te redden.

Vandaag, let op jouw man-vrouw relaties. Hoe beschouwt je de andere? Wat kan je eren en apprecieren in de ander? Hoe ziet (of voelt) harmonie tussen yin en yang eruit?

Ik wens jou een harmonieuse dag,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

When you pray in these places, speak about the harmonizing between the energies of yin and yang that is now taking place. Talk about the great need for harmony between men and women. Say this out loud….” The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 100

The Grandmothers gave this message to Sharon McErlane before a trip to Asia and the Middle East, but these words are equally appropriate for being right here at home, or for visiting any other place on Earth.

The essence of the Grandmothers’ work is to harmonize yin and yang. Not to elevate yin above yang. This is important. The masculine yang-energy has dominated for so long that in order for the two to come into harmony, excess yang energy needs to diminish and deficient yin needs to grow. But men need not fear this; on the contrary. Growing yin-energy, and diminishing excess yang energy until they come into harmony, will bring both sexes the peace that we all have been missing for a long, long time.

Increasing yin energy and diminishing excess yang energy increases everyone’s experience of peace and love on a daily basis. This is something that both men and women desire. Not only is this a desirable state, it is necessary to prevent violence, war and ultimately we need this harmony to save the human race and the natural world.

Today, notice your male-female relationships. How do you view the other sex? What can you honor and appreciate about the differences? What does harmony between yin and yang even look like or feel like?

Wishing you a harmonious day,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s