Daily Obsession: Life as a container

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Terwijl je door het leven gaat, blijf dan binnen het bewustzijn van het vat en omvat alles wat verschijnt. Omvat het zoals een wasbak water omvat of zoals een bloempot aarde omvat. Water verandert de vorm of kleur van een wasbak niet; aarde verandert de structuur of vorm van een pot niet. Een vat is. Je zult ontdekken dat er in deze wereld niets is om tegen te vechten of je tegen te verzetten, omdat je het allemaal omvat!” – De Grootmoeders in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 36

Het leven als vat klinkt misschien passief of zelfs saai, maar in feite is het vredig en machtig tegelijk. Ik geeft toe, het is niet machtig in de yang-zin van het woord, waar men kan onmiddellijke, meetbare resultaten zien zoals een boom kappen of een machine die zou gebruikt worden om een boom te kaapen, saboteren. Maar yin-kracht is machtig in een bredere, uitgestrekte zin: yin-kracht is de kracht van de liefde. De resultaten van yin-kracht zijn misschien langzamer en zijn zeker minder lineair, maar yin-kracht geeft resultaat. We moeten gewoon naar deze resultaten kijken door een andere bril, met een andere meetlaat.

Het is extreem moeilijk om yin-kracht in woorden te omschriven want woorden en taal zijn essentieel een yang-constructie uit de linker-hersehelft. Maar soms is het dat wat we niet kunnen omschrijven die voor de krachtigste ervaring zorgt.

Vandaag bekijk jouw omstandigheden vanuit de positie van het vat. Welke moeilijkheden kan je gewoon omvatten zonder ze te moeten veranderen?

Golden Eagle Feather

English:

While you go through life, stay within the consciousness of the container and contain everything that appears. Contain it like a pail contains water, or like a flower pot contains soil. Water does not change the form or color of a pail; soil does not change the structure or form of a pot. A container is. You will discover that in this world there is nothing to fight against and nothing to resist, because you contain all of it!” The Grandmothers in “Our Love is Our Power”, around p. 35

Life as a container might sound passive or boring, but it is in fact both peaceful and powerful. It’s true, it is not powerful in the yang sense of the word, where one can see direct results such as chopping down a tree or sabotaging machinery that is meant to be used to chop down the tree. But it is powerful in a broader, more diffuse sense: yin-power is the power of love. The results of yin-power may be slower and they are certainly less linear, but yin-power does generate results. We simply need to look at those results through a different set of glasses, with a different measuring stick.

It is extremely difficult to describe yin-power in words because words are essentially a yang, left-brain construction. But sometimes that which we cannot describe is what generates the most powerful and moving experience.

Today, look at  your circumstances from the point of view of the container. What difficulties can you simply embrace without needing to change them?

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s