Daily Obsession: Control – needing it, wanting it, letting it go

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s usual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“De wolven knikten begrijpend, hielden hun ogen op mij gevestigd en communiceerden zwijgend dat ze nu op deze manier tegen me konden spreken, omdat ik niet langer zo strak gespannen was en niet meer zo hard probeerde alles in mijn leven onder controle te houden.” – Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 355

Hmmm…controle loslaten helpt ons om te openen naar communicatie vanuit de spirit-wereld. Tja, dat klopt gelijk een hammer!

Deze waarheid is zodanig waar, ik weet zelf niet waarmee ik moet beginnen om erover te praten. Ik zou een heel boek over controle kunnen schrijven (gebaseerd op mijn ervaringen, hahaha). De kern van de zaak: yin-kracht kan enkel werken als we het toelaten. Yin-kracht werkt buiten de logische geest, buiten lineaire oorzaak en gevolg, buiten onze bewuste controle. Als we de intense stress en nauwe focus die gepaard gaan met teveel yang-energie versoepelen, de geest en de verbeeldingsoog gaan open op een spontane manier en laten het spiritueel verstaan binnen.

Vandaag, neem de tijd om jezelf gewoon te vertragen. Kies een focuspunt: jouw ademhaling, een woord, de geluiden rondom jou…en laat jezelf tot in die ervaring wegzinken. Ga niet op zoek naar een bepaald iets, oefen gewoon het vertragen. Dat is genoeg voor de moment.

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

“The wolves nodded understandingly, kept their eyes fixed on me and communicated silently that they could now speak to me in this fashion because I was no longer so tense and didn’t try so hard anymore to keep everything in my life under control.” – Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 300

Hmm…letting go of control helps us open to communication from the spirit world. Well, if that isn’t the truth, I don’t know what is.

This is so true, I don’t even know where to start talking about it. I could write a whole book on the subject of control(based on experience, hahaha). Bottom line: yin-power can only do its work if we let it. Yin-power works outside the realm of the logical mind, outside of linear cause and effect, outside of our conscious control. When we decrease the intense stress and tight focus that come from an overdose of yang energy, we naturally open our mind – and our minds’ eye – to direct spiritual understanding.

Today, take some time to slow yourself down. Pick one thing to focus on: your breath, a word, the sounds around you…and let yourself sink into that experience. Don’t go looking for anything in particular, just practice slowing down. That is enough for now.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s