Daily Obsession: “You are going somewhere you have never been.”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Je gaat waar je nog nooit eerder bent gegaan. … Geniet van de reis, keer niet terug om dingen vast te houden. Alles nieuw nu; nieuw.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”, pp. 323-34

De Grootmoeders hebben Sharon deze boodschap geven over haar persoonlijke “vlucht naar de toekomst” maar deze boodschap, zoals ze allemaaal zijn, is ook voor elk van ons persoonlijk en als een groep bestemd. We vliegen allemaal naar een onbekend gebied, en elk van ons die hard werkt aan een spiritueel pad (met de Grootmoeders, of met Jesus, of een ander gezicht van het Goddelijke) contribueert naar de evolutie van de mensheid naar stijgend harmonie, begrip, liefde, en Waarheid.

In de tekst voor deze citaat, Sharon vraagt de Grootmoeders over alle donker en verschrikkelijke dingen die ook op aarde aan het gebeuren zijn. De Grootmoeders vertellen haar, “Geschiedenis, persoonlijk of gezamenlijk, is enkel verhalen.” Vandaag, ik kies een verhaal voor mijn leven die zegt, “shit happens – en de mensen beginnen het anders aan te pakken, in een liefdevoller en medelevender manier.” Ik denk aan de massamoord in Noorwegen en hoe de mensen massaal op straat gekomen zijn, niet met hooivorken, maar met bloemen.

Vandaag, als een conflict of een irritatie opborrelt in jou (over iets die net gebeurt of een verhaal in jouw herinneringen), ga naar de Grootmoeders of een andere vorm van het Goddelijke en vraag naar het Goddelijke perspectief op de situatie. Ik vind dat dit altijd lukt om mijn verhaal – en mijn gedrag – te transformeren als ik met iets moeilijks geconfronteerd ben.

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

You are going somewhere you have never been. … Enjoy the trip, don’t go back to hold on to things. Everything is new now, new.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 298

The Grandmothers gave Sharon this message about her personal “flight into the future” but this message, like all of them, is also meant for each of us personally and as a group. We are all flying into unknown territory, and each of us who is working hard on a spiritual path (be it with the Grandmothers, or Jesus, or another face of the Divine) is contributing to the evolution of humanity towards increasing harmony, understanding, love, and Truth.

Before this quotation, Sharon mentions all of the dark and horrible things that are also happening on Earth at the moment. The Grandmothers tell her, “History, be it personal or collective, is only stories.” Today, I choose to live by the story that says “shit happens – and people are starting to handle it differently, in a more loving and compassionate way.” I think about the mass murder in Norway and how the people hit the streets, not with pitchforks, but with flowers.

Today, when a conflict or irritation comes up in you (about something immediate, or about a story that you remember), go to the Grandmothers or another form of the Divine and ask for the Divine perspective on the situation. I find that this always works to transform my story – and my behavior – in the face of difficulty.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s