Daily Obsession: In love, there is no separation

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them as an alternative to your minds’ usual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Binnen het spel van liefde bestaat geen afscheiding; bestaat geen tijd en ruimte. Er is alleen onmiddellijke vereniging en harmonie.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 205

Deze twee pagina’s zijn zo rijk in leringen, het is echt de moiete waard om het boek zelf aan te schaffen.

In deze passage, de Grootmoeders spreken over de moeitloosheid van dit werk. Als wij eerst aan de Grootmoeders (of een andere vorm van het Goddelijke) denken, dan aan iets of iemand, volgen de Grootmoeders waar we maar aan denken. Als we liefdevol aan iemand denken (hier op aarde aanwezig of overleden), gaan de Grootmoeders naar die persoon. Binnen het spel van liefde bestaat geen tijd en ruimte.

Nu onmiddellijk binnen jou gaat die spel van liefde ook door. Binnen jou is er geen tijd en ruimte; jij kan nu en op alle momenten dezelfde vereniging en harmonie ervaren. Het is eigenlijk ongelooflijk simpel maar het vraag een beetje oefening. Je moet gewoon jezelf comfortabel maken en je geest richten op iets zodat het bezig blijft en rustig wordt door te focusen op maar een ding tegelijk: je ademhaling, een woord, een visueel beeld, een lichamelijk gevoel. Waarop je focust maakt niet uit; het feite dat je geest stopt met springen en werken en doen, dat is wat telt. Terwijl je leert je geest rustiger en rustiger te worden, kan het Goddelijke met jou beginnen werken om je langzaam te helen en transformeren.

Focusen op het woord “liefde” is een prima vertrekpunt. Vraag de Grootmoeders om jou de ervaring van liefde te laten voelen en herhaal dit woord. Zodra je geest aan iets anders wil denken, kom gewoon terug naar het woord “liefde”. En kom terug. En weer terug. En weer terug. Enzovoort, totdat de timer gaat. Doe dit telkens opnieuw als je stress voelt. Na een tijd zal het gemakkelijker worden om terug in evenwicht te komen.

Ik wens jou een dag gevuld met liefde en vrede,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Within the game of love there is no separation; no time or space. There is only immediate connection and harmony.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, around p. 205

This passage is so rich in teaching, it really is worth is to get your own copy of this book.

In this passage, the Grandmothers talk about the effortlessness of this work. If we first think about the Grandmothers (or another form of the Divine), then think about something or someone, the Grandmothers follow our thoughts and go to whatever we are thinking about. When we think lovingly about someone (whether they are alive or dead), the Grandmothers go to that person. Within the game of love there is no time or space.

Right now, inside of you, the game of love is happening. Inside of you there is no time or space; you can experience the same connection and harmony now and at all times. It’s actually incredibly simple, but it does take a bit of practice. You just have to make yourself comfortable and direct your mind so it stays occupied and comes to rest by focusing on only one thing at a time: your breathing, a word, a visual image, a physical sensation. What you focus on matters little or not at all. The fact that your mind stops jumping around and working and doing, that is what matters most. While you teach your mind to become more and more calm, the Divine can start working with you to slowly heal and transform you.

Focusing on the word “love” is a perfectly fine place to start. Ask the Grandmothers to give you the experience of love and repeat this word in your mind. As soon as your mind starts thinking about something else, just come back to the word “love”. And come back again. And again. And again. And so on, until the timer goes off. Do this every time you start to feel stress. After a while it will become much easier to get back into balance.

I wish you a day filled with love and peace,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s