Daily Obsession: Intuition leads us to the Source

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Alles is nu vaag door, neem me de uitdrukking niet kwalijk, de mist van illusie. … Je moet je intuitie vertrouwen, je innerlijk weten, om de Bron te vinden. In deze tijd bestaat er geen helder beeld van de Bron, toch kun je die nog altijd vinden.” – Wolf door Sharon McErlane in”Een oproep van de Grootmoeders” p. 309

Op een dag, nadat ik mijn kindjes op school gedropt had en voordat ik in mijn auto stapte om naar mijn werk te gaan, ik stopte plots en ben naar de Bron gegaan in mijn gedachten. Zomaar. Ik deed mijn ogen toe, staande op een rustige parking en het Goddelijke heeft me rechtstreeks naar de Bron gebracht. Het zag eruit als een rustige open plek in een woud met een stille bron van water. Alles was stil en mooi in de ochtendgloed. Ik voelde me een beetje bang om te drinken van deze bron maar iets of iemand zei dat het mocht. Ik heb gedronken en alles was in orde. De tijd bestond niet, werk bestond niet. In dat moment ervoor ik de eeuwigheid.

En in het volgend moment stapte ik mijn auto binnen en ging naar mijn werk om de dag te beginnen. In en uit deze twee werkelijkheden floepen wordt gemakkelijker en gemakkelijker naargelang mijn oefening. Gisterenavond vond ik mezelf in een escalerende conflict met een familielid. Ik bad mijn excuses aan en stapte uit de conversatie (niet helemaal gracieus, maar toch) en ben naar een andere kamer gegaan en trok de deur toe. Ik ben direct naar de Grootmoeders gegaan en ze hebben me naar mijn “wortel” gebracht. Vervolgens ging ik terug naar de conversatie en ben in mijn wortel gebleven. Niet enkel is de conflict verdwenen, het was zelfs opgelost op een manier die meer liefde gecreerd heeft in plaats van meer scheiding.

De Bron is er altijd voor ons. We zijn nooit echt ervan gescheiden maar we raken de weg kwijt en worden afgeleid. Het leven is een grote gelegenheid om de weg kwijt te raken en het weer vinden, opnieuw en opnieuw. Als wij maar naar de Bron blijven zoeken, dan vinden wij hem. Eerst een keer, dan als we het willen, vinden we de weg terug, en terug, en terug, en we brengen minder tijd door in een verloren plekje. Alle normale mensen raken de weg soms kwijt – soms vaak. Dit is het leven.

Vandaag, vraag aan Spirit om jou naar de Bron te brengen, in de vorm waarmee jij resoneert. En alstublieft, wees zacht met jezelf als je denkt dat je het niet gevonden hebt, of als je het vindt en dan niet terug kan gaan even vaak of even gemakkelijk als je wilt. Dit is deel van de spel die we allemaal spelen. Elke goeie verhaal vraagt conflict, verwarring, en resolutie. Het leven is geen uitzondering! Blijf maar vragen om hulp om de Bron te vinden. De Bron zoek naar jou, dus als de Bron echt wil vinden, zal het gebeuren.

Liefs,

Golden Eagle Feather 

 

English:

Everything is now hazy because of, please excuse the expression, the mist of illusion. … You must trust your intuition, your inner knowing, to find the Source. In these times there is no clear image of the Source, but you can still find it.” Wolf through Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 306

One day, between dropping the kids off at school and getting in my car to go to work, I stopped dead in my tracks and went to the Source in my mind. Just like that. I shut my eyes standing up on a quiet parking lot and the Divine took me right to Source. It looked like a peaceful glen with a still pool of water, silent and beautiful in soft morning light. I felt a little afraid to take a drink but someone or something told me it was okay. I drank and all was well. Time didn’t exist, work didn’t exist. In that moment I experienced eternity.

And in the next moment I was getting in my car and heading off to start my work day. Flipping in and out of these alternative realities is becoming easier and easier as I continue to practice. Last night I found myself in an escalating argument with a family member. I excused myself (not completely gracefully, mind you) and went to another room and shut the door. I went straight to the Grandmothers and they took me to my “root”. I came back to the difficult conversation, stayed in my root, and not only did the argument disappear, it was even resolved in a way that created more love instead of more division.

Source is always there for us. We are never actually disconnected from it, but we do lose our way and get distracted. Life is one big opportunity to get lost and found and lost and found and lost and found. If we keep looking for Source, we find it. First one time, then if we want to, we find our way back faster and faster and spend less time being lost. All ordinary mortals get lost sometimes – even much of the time. This is the way life is.

Today, ask Spirit to guide you to the Source, whatever that looks or feels like for you. And please be gentle with yourself if you feel as if you haven’t found it, or if you find it and then can’t get back as soon or as fast as you want. This is part of the game we are all playing. Every good story needs conflict, confusion, and resolution. Life is no exception! Just keep asking for help in finding Source. Source is looking for you, so if you really want to find Source, you will.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s