Daily Obsession: What is truly good for you is good for all

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Wanneer je vraagt om zegeningen voor jezelf, benoem dan ook het doel van de zegening en dat is dat de zegeningen van het zelf naar alle wezens mogen uitstralen. Bid nooit alleen voor je eigen kleine voordeel, maar erken dat wat het ook is dat jou waarlijk voordeel heeft, allen voordeel geeft. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, p. 206

Ik werd vandaag wakker al peinsend over zelfzuchtigheid. Er is toch heel veel bewijs van zelfzuchtig en hebzuchtig gedrag in de wereld, van het individueel niveau tot een globaal niveau. Ik zie het in mezelf, in mijn vrienden, in familie, en op een grote schaal in onze businessleiders en politici.

Zoals ik gewoon ben, ik heb het Grootmoeders boek willekeurig opengedaan en was blij om te zien hoe de Grootmoeders mijn vraag beantwoord hadden. In deze passage herinnerden de Grootmoeders me dat er bestaat geen “zelf” of “individu”. We zijn allemaal gelinkt, we vormen samen een geheel. Wat ik doe, zelfs wat ik denk, een invloed heeft op jou en vice versa. Op het niet-aards niveau, wij zijn allemaal Een in de Weefsel van het Bestaan. Op het aards niveau, onze keuzes en onze handelingen hebben een invloed op elkaars ervaring van het leven. Kijk maar hoe jouw stemming kan invloed hebben op jouw familie of jouw collega’s, of zelfs hoe simpele handelingen zoals een onbekende op straat begroeten met een lach kan iedereens ervaring van het leven kan veranderen, tenminste in dat moment.

Ik zou veel meer over hoe onze individuele handelingen het geheel beinvloeden in grote en kleine wijze kunnen zeggen. Maar het is belangrijker dat jij hierover nadenkt voor jezelf. Hoe bid je? Waarvoor vraag je van God? Ga maar en vraag naar zegeningen – het Goddelijke houd van jou en vindt het plezant om oneindig veel zegeningen te geven. Denk gewoon tegelijk aan anderen, en vraag aan het Goddelijke om jou precies de zegeningen te geven die alle wezens zullen verheffen, niet enkel jou.

Ik hou van dit idee dat ik een overvloed van zegeningen kan ontvangen en daardoor, naar de verbetering van alle wezens een steentje kan bijdragen. God denkt win-win, waarom zouden wij dat ook niet doen?

Ik wens je veel zegeningen – en mezelf – en ons allemaal,

Golden Eagle Feather

 

English:

When you ask for blessings for yourself, then also name the goal of the blessing and that is that the blessings for the self may also shine to all beings. Never pray for your own small benefit, but recognize that whatever is truly beneficial for you is beneficial for all. This has always been so and always will be.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 203

I woke up this morning thinking about selfishness. After all, there is a lot of evidence of selfish and greedy behavior being expressed in the world, from the individual level to the global level. I see it in myself, in my friends, in family, and on a large scale in our business and political leaders.

As usual, I opened this book at random and was pleased to see the Grandmothers’ answer to my morning musings about selfishness. In this passage, the Grandmothers reminded me that there is no such thing as “self” or “individual”. We are all inextricably linked. What I do, even what I think, affects you and vice versa. On the non-earthly plane, we are One in the Fabric of Being, and on the earthly plane, our choices and our actions influence each other’s experience of life. Just look at how your mood affects your family or your co-workers, or how even simple actions like smiling and saying hello to a stranger on the street can change everyone’s experience of being alive, if only for a moment.

I could go on and on about how our individual actions affect each other in large and small ways. But it’s more important that you think about this for yourself. How do you pray? What do you ask for from God? Go ahead and ask for blessings – the Divine loves you and loves to shower you with blessings. Just keep others in mind at the same time, and ask the Divine to give you precisely the blessings that will also raise all beings up and will be a blessing to ALL beings, not just you.

I love the idea that I can receive abundant blessings and by doing so, contribute to the betterment of all beings. God thinks in win-win terms; why shouldn’t we?

Blessings to you – and to me – and to all,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s