Daily Obsession: “You are complete”

These Daily Obsessions are a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Expandeer, expandeer…ga dieper je essentie in. Na een paar minuten kondigden ze aan: Je bent compleet. Op dit moment en op elk moment ben je compleet, wat de wereld je ook vertelt.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 167

We zijn gebombardeerd met de boodschap dat we iets mankeren en dat we iets of iemand nodig hebben om ons in orde te brengen of om ons gelukkig te maken. Men zegt – onze ouders, onze vrienden, onze eigen ego – dat we niet mooi genoeg zijn, niet slim genoeg, niet goed genoeg, niet competent genoeg, niet vriendelijk genoeg, niet krachtig genoeg…

En dan de Grootmoeders komen en kondigen aan “je bent compleet”. Ze zeggen dat we al aangekomen zijn, dat we er toch nergens naartoe moeten, en dat we alle schoonheid en kracht binnen ons al hebben en het altijd gehad hebben. Wat een boterham is deze boodschap!

Voor mij persoonlijk, ik kan ze enkel beginnen te geloven als ik doe wat ze suggereren: als ik dieper en dieper in mijn essentie wegzink en de oneindig obsessie met mijn lichaam en materiele comfort loslaat, en in plaats daarvan me met de eeuwig, oneindig deel van mezelf verbind. Deze oneindig deel van mezelf – en van ons allemaal – zit niet in een lichaam. De eeuwige deel van mezelf maakt geen zorgen over mijn lichamelijke schoonheid of het gebrek daarvan; het heeft geen interesse in mijn achtergrond of de manier waarop ik woorden gebruik. Mijn eeuwige zelf is, gewoon…het is in de staat van liefde.

Meer en meer begin ik te verstaan dat de ik die ik ‘ik’ noem – mijn lichamelijke expressie, mijn karakter, mijn ego, mijn geest – maar een heel klein onderdeel is van wie ik echt ben. De echte, werkelijke, eeuwige ik is inderdaad compleet in elk moment. Net zoals jij compleet bent.

Vandaag, zit met jezelf en laat de Grootmoeders of een andere gezicht van het Goddelijke je dieper in jezelf begeleiden, om kennis te maken met jouw eeuwige, echte zelf in zijn eeuwige staat van compleetheid en eindeloos verbinding.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

English:

Expand, expand…go deeper into your essence. After a few minutes they announced: You are complete. In this moment and in every moment, you are complete, no matter what the world may tell you.” – The Grandmothers in “Our Love is Our Power”, around p. 165

We are bombarded by messages that tell us we are incomplete or broken, and that we need something or someone to make us okay or to make us happy. We are told – by our parents, our friends, by our own egos – that we are not beautiful enough, not smart enough, not good enough, not accomplished enough, not nice enough, not powerful enough….

And then the Grandmothers come and say “you are complete”. They tell us we have already arrived, that there is nowhere to go, and that we have all of the beauty and power already inside of us and always have. What a mind-bender their message is.

Personally, I can only start to believe them when I do what they say: when I sink deeper into my essence, let go of the unending obssession with my body and material comfort, and instead connect with the eternal part of myself. The eternal part of me – and all of us – does not reside in a body. The eternal me knows eternal and unending connection and love. The eternal me does not worry about my physical beauty or lack of it; it has no concern with my education or the way I use words. The eternal part of me just is…it just is in the state of love.

More and more, I am starting to understand that the me that I call me – my physical expression, my personality, my ego, my mind – is just a tiny part of who I truly am. The real, true, eternal me is indeed complete in every moment. And so are you.

Today, sit with yourself and allow the Grandmothers or another face of the Divine to lead you deeper into yourself, to get to know your eternal, true self in its eternal state of completeness and endless connection.

Blessings,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s