Daily Obsession: See the Tree of Life as a whole

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Het probleem heden…is dat de Boom [van het Leven] niet als een geheel wordt gezien. Adem nu vanuit de wortels van de Boom in. Breng de energie omhoog als je inademt. Doe dit drie keer. Adem dan vanuit de takken van de Boom in en trek energie omlaag in je lichaam als je inademt. Doe dit ook drie keer. Je uitademing hoef je niet ergens heen te sturen, die zal daarheen gaan waar het nodig is. Maar de inademing zowel omhoog als omlaag sturen in je lichaam is heel belangrijk.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”

Deze passage over de Boom van het Leven gaat over het harmoniseren van yin en yang. Door deze oefening te doen, de relatie tussen mannen en vrouwen ook in evenwicht komt. De strijd tussen de seksen beschadigdt de wereld en moet stoppen. Mannen en vrouwen zijn anders zoals takken en wortels anders zijn, maar ze maken allebei deel uit een geheel en beide zijn broodnodig. Samen deze energieen creeren het leven, onderhouden het leven, en zorgen voor het leven in al zijn mogelijke uitingen. Als een van deze energieen domineert, verzwakt het leven en alle leven begint af te zien. 

Vandaag doe deze ademhalingsoefening een paar keer tijdens de dag, vooral als je stress of verwarring voelt. In jouw verbeelding, zie of voel de kalmerende, uitdijend, rustig yin-energie stijgen tot de kruin van je hoofd terwijl je inademt, drie keer. Dan zie of voel de helder, directe yang-energie zakken door jouw lichaam tot je voetzolen. Inademt deze yang-energie drie keer. Telkens als je uitademt, verzend jouw harmoniseerde adem uit als een zegen voor alle wezens.

Ik wens jou een evenwichtig en harmonieuse dag,

Golden Eagle Feather

English:

The problem nowadays…is that the Tree [of Life] is not seen as a whole. Now breathe in from the roots of the Tree. Bring the energy upwards as you breathe in. Do this three times. Then breathe from the branches of the Tree and bring the energy downwards in your body as you breathe in. Also do this three times. You don’t need to send your exhalation anywhere, that will go where it is needed. But sending your inhalation upwards as well as downwards in your body is very important.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”

This passage about the Tree of Life is about harmonizing yin and yang. By doing this exercise, the relationship between men and women also returns to balance. The battle of the sexes is harmful and needs to stop. Men and women are different like branches and roots are different, but they are both part of one whole and are both vitally necessary. Together these energies create life, sustain life and nurture life in all its possible expressions. When one energy dominates, life begins to weaken and suffer.

Today, do this breathing exercise a few times throughout the day and especially when you are feeling stress or confusion. Consciously imagine the calming, expansive, restful yin-energy rising up to the crown of your head as you breathe in three times. Then imagine the clear, bright, direct yang energy sinking down through your body to the soles of your feet. Breathe the yang energy down three times. As you breathe out, send your harmonious breath out as a blessing to all beings.

Wishing you a balanced and harmonious day today,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s