Daily Obsession: “You are our vehicle”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Jij bent onze voertuig. Wij zullen je helpen.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, p. 187

Op aarde zijn, voor de meeste van ons, betekent dat we geloven dat we afgesneden zijn van God (en sommigen geloven dat geen God bestaat, een logische conclusie voor iemand die is totaal vergeten vanwaar hij/zij gekomen is).

Omdat de meeste van ons geloven dat we afgesneden zijn van God en elkaar, de Grootmoeders praten met ons alsof we afgesneden van hen zijn (zelfs als dit niet waar is). Dus ze zeggen zoiets als “jij bent onze voertuig” terwijl ze ook zeggen “jij bent een van ons”. Beide zijn waar. Wij zijn een met het Goddeljike, en we zitten hier ook op aarde in onze beperkte vorm en perceptie. Maar als jij dit leest heb je tenminste een vermoeden dat iets Groter dan Jou bestaat, en misschien zelfs een vermoeden van de liefde die deze Grotere Kracht elk moment op jou overgiet.

Wij zijn hier nu en het is ons werk om de aarde stabiel te houden in tijden van grote verandering. Het is onze taak om een voertuig te zijn voor de Liefde die van de Bron van Liefde komt. Dit werk is het beste job op aarde. Dit job geneest op een diepe niveau en vervult onze diepste wensen, en is ook van dienst op een belangrijke manier voor anderen en voor de aarde zelf.

De Grootmoeders hebben gezegt dat enkel mensen kunnen de rommel opkuisen die andere mensen gemaakt hebben. Nu is het aan ons om de handen uit de mouwen te steken en op onze poepkes zitten om het werk van de yin/yang evenwicht op aarde terug te brengen door te mediteren op het Net van Licht en door de kalmerende, stabiliserende, rustig yin-energie in onszelf te doen groeien.

Vandaag vraag de Grootmoeders of een andere vorm van het Goddelijke hoe jij best hun voertuig kan zijn. Luister aandachtig naar hun antwoord – het zou kunnen dat het je sterk verbaast!

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

You are our vehicle. We will help you.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 184

Being on Earth, for most of us, means believing that we are separate from God (and some believe that God doesn’t exist at all, which is a logical conclusion for someone who has completely forgotten where he or she comes from).

Because most of us believe that we are separate from God and each other, the Grandmothers talk to us as if we are separate from them (even though this is not true). So they say things like “you are our vehicle” even though they also say “you are one of us”. Both statements are true. We are one with the Divine, and we are also here on Earth in limited human form and perception. But if you are reading this, you have at least an inkling that something Greater than You exists and  perhaps even an inkling of the love that this Greater Power is showering on you every moment. 

We are here now and it is our job to hold the earth stable in times of great change. It is our task to be a vehicle for the Love that comes from the Source of Love. This job is the best job on Earth to have. This job is deeply healing and fulfilling for those who do it, and it provides a profoundly meaningful service to other humans and the Earth itself.

The Grandmothers have said that only humans can clean up the mess that humans have made. So now it’s up to us to roll up our sleeves and sit on our butts to do the work of restoring the yin/yang balance on Earth, by meditating on the Net of Light surrounding the planet and by increasing the calming, stabilizing, restful yin energy within ourselves.

Today, ask the Grandmothers or another form of the Divine how you can be their vehicle. Listen carefully to their answer, because it just might surprise you!

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s