Daily Obsession: A fundamental connection

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Niet beperkt door gewoonten of verwachtingen, maar als zielen samenkomend met het doel om te evolueren in grootsheid. Dit is een fundamentele verbinding…en brengt een kans op evolutie, echt evolutie met zich mee.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane, in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 65

Ik hou van in de Grootmoeders Samenkomsten want mensen van verschillende achtergronden komen samen in liefde. Tijdens deze vergaderingen verbinden we ons met elkaar op een niveau verder en dieper dan karakter, cultuur, zelfs zonder woorden.

Vandaag, oefen deze soort fundamentele verbinding met iedereen die je ontmoet. De mensen die je dagelijks ziet (zoals diegene die in jouw huis wonen) tot mensen die je nooit eerder ontmoet heb maar die letterlijk jouw pad kruisen. Voel wat het is om in iemand zijn ogen te kijken en om Grootheid ergens in de achtergrond te zien. Die Grootsheid maakt deel uit van elk van ons maar in sommigen is het wat moeilijker om te zien. Jouw geest kan het niet altijd waarnemen, maar jouw hart kan het.

Hoe voelt het aan om vanuit je hart te kijken in plaats van vanuit je ogen?

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Not limited by habits or expectations, but as souls coming together with the goal of evolving in greatness. This is a fundamental connection…and brings the chance for evolution, real evolution with it.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, p. 65

I love attending the Grandmother’s Gatherings because people from different backgrounds and cultures come together in love. During those meetings, we connect to each other on a level beyond personality, beyond culture, even beyond words.

Today, practice this kind of fundamental connection with everyone you come across. The people you see on a daily basis (like the ones that live in your house, for example) and people you may have never met before but who literally cross your path today. Feel what it is like to look into someone’s eyes and see Greatness hiding in the background. That Greatness is part of all of us but it gets obscured sometimes. Your mind often cannot see it, but your heart can.

What is it like to look from your heart instead of your eyes?

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s