Daily Obsession: Do not be naive

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Word wakker en wees waakzaam. … Mensen hebben hun eigen agenda’s. … Weet dat gewoon. … Je zult geen onzelfzuchtige gedrag vinden. Stop dan ook ernaar te zoeken.” – “Beer” door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 337

Charlatans zijn overal. En als jij denkt dat jij zelf geen zelfzuchtig gedrag vertoont, dan ben je zeker een charlatan! Wij zijn allemaal mensen, we hebben allemaal een ego en angsten, en deze drijven ons om (tenminste soms) zelfzuchtig gedrag te vertonen.

Oké, prima, iedereen is een lul, maar wat doen we hiermee? Kruipen ze in ons schelp, worden we bang en trekken we terug omdat iedereen ons zal bedriegen? Dit is zeker een van de vele mogelijke reacties hierop. Maar de Grootmoeders leren ons om hoe het leven te nemen zoals het is: een proces van evolutie, van continue verandering, groeien, bewustwording. Of niet.

De lieger en bedrieger van vandaag kan de spirituele leider van de toekomst. Wij weten het niet. Soms zijn de mensen die van het verst komen, diegene die het wijste worden. Het is niet aan ons te oordelen.

Door de kracht van yin, kunnen wij al het zelfzuchtig gedrag zien voor wat het is, en het omarmen en plaatsen in het Net van Licht. Meer moeten wij niet doen.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Wake up and be wary. … People have their own agendas. … Just know that. … You will not find any unselfish behavior. So stop looking for it.” – “Bear” via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”

Charlatans are everywhere. And if you think that you are above showing selfish behavior, then you are surely a charlatan! We are all human, we all have an ego and fears, and these drive us to (at least sometimes) show selfish behavior.

Okay, fine, everyone is a jerk, but what do we do with this? Do we creep into our shell, become afraid and pull away from everyone because they will all betray us sooner or later? This is certainly one of the many possible reactions. But the Grandmothers teach us how to take life as it is: a process of evolution, of continual growth, change and increasing awareness. Or not.

The liar and cheat of today can become the spiritual leader of tomorrow. We don’t know. Sometimes the people who come from the most far are the ones who become the wisest. It is not for us to judge.

By using the power of yin, we can see all of this selfish behavior for what it is, and embrace it and place it in the Net of Light. We needn’t do any more than that.

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s