Daily Obsession: What to do in times of stress

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. (For English, scroll down.)

 

Nederlands:

Tijdens onze Grootmoeders bijeenkomst(je) vandaag, hadden we bijna allemaal de vraag: “Hoe kunnen we in verbinding blijven terwijl de wilde, woeste stroom van het leven ons meesleurt?”

Onze gesprek en de daaropvolgende reis naar de Grootmoeders heeft het volgende opgeleverd als hulpmiddelen in tijden van stress:

1. Een heilige ruimte creeëren en innemen door eerst het linkervoet naar voren te zetten op de aarde, en het in de grond te “planten”, dan het rechtervoet.

2. Naar Grootmoedersbijeenkomsten te komen, onze problemen of hindernissen onder woorden te zetten en te delen met elkaar (ook met een vriend(in))

3. “Herinner je wie je bent”

4. Open je hart, niet enkel naar anderen via het Net van Licht maar eerst en vooral naar jezelf – omarm jezelf zoals een liefdevolle moeder haar kind zou troosten.

5. Wees aandachtig voor de ego – hoe de vergelijking met anderen kan ons stress bezorgen

6. De verbinding van boven tot onder voelen in het lichaam, door de wervelkolom want dit is altijd bij ons, in ons.

7. STOPPEN en eerst aan het Net van Licht denken, voor het (af)reageren.

8. Herinner dat het leven niet zo zwaar moet zijn. Het Net van Licht werpen naar onze problemen verlicht ze en transformeert ze tot iets luchtigs.

Vandaag ga zelf naar de Grootmoeders. Breng hen jouw zware last, jouw vragen, jouw moeilijke situatie, en jouw verwarring. Sta eerst in de ongemakkelijke situatie en vervolgens vraag aan de Grootmoeders wat de beste hulpmiddel is voor jouw persoonlijk om de situatie te verzachten of transformeren.

Ik wens je een zalige, zonnige, zondag op het gemak,

Golden Eagle Feather

 

English:

During our Grandmothers meeting today, almost all of us had the same question: “How can we stay in connection to the Divine while the wild, stormy stream of life carries us along?”

Our talk about this and the meditative journey to the Grandmothers gave us the following tips and strategies in times of stress:

1. Create a holy space and occupy it by first stepping with your left foot forward and planting it in the earth, then the right foot.

2. Come to Grandmothers meetings to share problems, stumbling blocks and to put them into words and share them with others (also with a friend)

3. “Remember who you are”

4. Open your heart, not only to others via the Net of Light but mostly toward yourself – embrace yourself like a loving mother would comfort her child.

5. Be aware of the ego – how comparing ourselves with others can cause stress

6. Feel the connection in your body, especially your spine, from above to below and from below to above. The spine is always part of us and is a source of connection.

7. STOP and first think of the Net of Light, before (re)acting.

8. Remember that life does not need to be so heavy. Casting the Net of Light to our problems lightens them and transforms them into something light.

Today, go to the Grandmothers yourself. Bring them your heavy load, your questions, your difficult situation, and your confusion. First stand in the difficult situation and then ask the Grandmothers what the best strategy is for you personally to help transform and lighten the situation.

I wish you an easy, enjoyable, lazy Sunday,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s