Daily Obsession: What you can do to help the Grandmothers

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Is er iets wat ik kan doen om de Grootmoeders te helpen?” – Een deelnemer in een Grootmoeders bijeenkomst, verteld door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 191

De Grootmoeders zeggen dat hun werk is onzelfzuchtig. Ze zeggen ook hoe zeldzaam het is om onzelfzuchtig gedrag op aarde te zien. De onzelfzuchtige vraag, “wat kan ik doen om te helpen?” is het begin van een nieuwe ervaring van het leven. Ik wou het antwoord op deze vraag weten, dus ik heb neergezeten en ze gevraagd. Ze hebben geantwoord, “de beste manier om te helpen is niet door iets te doen, maar door het zijn op een andere manier.”

Als iemand gedomineerd is door excessieve yang, hij of zijn kan enkel zien “doen” als oplossing voor een situatie die beschouwd wordt als een probleem. De Grootmoeders onderwijzen ons dat de kracht van yin is in het zijn, niet in het doen.

Vandaag, vraag aan de Grootmoeders om jou de ervaring van zijn dat het grootste verschil zal maken voor jezelf en voor de wereld te geven. Welke manier van zijn – geuit door jou op jouw manier – zal de Grootmoeders helpen om de planeet te helpen?

Ik denk pas nu dat vandaag de eerste mei is, een gezamenlijke vrije dag voor alle werkers in Europa. Het is een dag om te rusten en niets doen!

Ongeacht waar je woont, neem vandaag als een dagje vrij van de focus op het doen, en in plaats daarvan, focus op het zijn – jouw intenties, jouw ervaringen, de energie waarmee dat de door de dag beweegt.

Geniet van de “vrije” dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Is there something I can do to help the Grandmothers?” – A participant in a Grandmothers meeting, as told by Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 189

The Grandmothers say that this work is unselfish. They also say how rare it is on earth to find unselfish behavior. Asking the unselfish question “what can I do to help?” is the beginning of a new experience of life. I wanted to know the Grandmothers’ answer to this question, so I sat down and asked them. They answered, “the best way to help is not through doing something, but by being in a different way.”

When a person is dominated by excessive yang, he or she can only see “doing” as a solution to a perceived problem. The Grandmothers teach us that the power of yin lies in being, not doing.

Today, ask the Grandmothers to give you the experience of being that will make the biggest difference for yourself and for the world. Which way of being – expressed through you personally – will help the Grandmothers help the planet?

I just realized I am writing this on May 1, a collective day off for all the laborers in Europe. It’s a day of rest from doing!

No matter where you live, take today as a day off from focusing on doing, and focus instead on being – your intentions, your experiences, the energy with which you move through your day.

Have a nice day “off”,

Golden Eagle Feather

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: What you can do to help the Grandmothers

  1. Sabine says:

    dear sister 🙂 re-joicing me almost every day with your posts and observations ! I find myself in your words and the eternal, clear wisdom of the Grandmothers !
    Me too, I am much more connected to them since I met you (and Anne) in Belgium – interesting 🙂 and SO GOOD 🙂
    I fully resonate with your todays’ observations and feelings.
    I send you my sisterly support for the ‘business world’ and many YIN-waves to wash this area clean …:-) xox from Graz .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s