Daily Obsession: Calming war-energy

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Ja, dit zal zorgen voor een bijeendriven van de… oorlogszuchtige energie daar.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 105

In deze passage, de Grootmoeders tonen Sharon wat voor invloed haar/hun energiewerk zou hebben terwijl ze op reis was. De Grootmoeders spraken van een “ondersteunende mand” onder het Midden Oosten om de oorlogszuchtige energie bijeen te drijven.

Ik kan het niet weten of energiewerk echt zo’n invloed op de planeet kan hebben, maar de Grootmoeders hebben me zoveel geholpen met hun woorden, ik heb besloten om te doen alsof ik geloof in het idee dat werken met het Net van Licht een wereldwijd invloed kan hebben. Het is tenslotte een veel mooier verhaal om in te geloven dan veel van de verhalen die ik in geloofd heb.

Wat ik wel zeker weet is dat het werken met het Net van Licht en de ideeën van de Grootmoeders hebben mijn persoonlijk conflict-zuchtige energie verminderd en ik ben veel meer geneigd geworden om naar win-win oplossingen te vinden als een probleem opduikt. Deze benadering van het leven voelt zo goed aan, het is zeer besmettelijk. Dit alleen is de moeite waard voor de kleine moeite om aan Net van Licht te denken.

Vandaag, vraag jezelf welke deel van dit verhaal over “het Net van Licht zal de planeet redden” waarin jij kan geloven. Vraag aan de Grootmoeders om je jouw deel van dit verhaal te tonen – wat is jouw rol hierin? Waarom lees je dit vandaag? Wat is jouw rol, niet enkel in jouw klein leventje, maar in het verhaal van de planeet? Als je het Goddelijke deze vraag laat beantwoorden, laat je geest een kleine vakantie en open jezelf naar het antwoord, ongeacht hoe onwaarschijnlijk het zou lijken.

Met de zegen van het Goddelijke voor jouw rol in de evolutie van de mensheid.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

Yes, this will contain the… warlike energy there.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 103

In this passage, the Grandmothers show Sharon what an influence her/their energy work would have while she was traveling. The Grandmothers spoke of a creating a “supportive basket” under the Middle East to calm the warlike energy there.

I can’t know if energy work truly can influence the planet, but so much of what the Grandmothers say has helped me, I have decided to take it on faith that working with the Net of Light has a planetary influence. It’s a much nicer story to live by than many of the other stories I have believed in my lifetime.

What I do know for sure is that working with the Net of Light and the Grandmothers’ ideas have made me personally much less conflictual and much more interested in win-win solutions to problems. This approach to life feels so good, it is very contagious. That alone is worth the small effort of focusing on the Net of Light.

Today, ask yourself what part of this story of “the Net of Light will save the planet” that you can believe in. Ask the Grandmothers to show you your part in that story – what is your role in this story? Why are you reading this today? What is your part to play, not just in your own little life, but in the planetary story? When letting the Divine answer this question for you, let your mind take a little vacation and just open yourself to the answer, no matter how implausible it may be.

Bless you for the part that you are playing in the evolution of humanity.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s