Daily Obsession: Wait, trust, look, listen and feel

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Heb geen angst. Het werk dat je doet is goed en als je erop vertrouwt en op ons vertrouwt, zal het jou vreugde schenken. En deze vreugde zal je leven helemaal doordrenken.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders Spreken, p. 77

Deze hele pagina heeft me platgelegd. Het gaat eigenlijk over de bekrachtigingceremonie door te geven, maar ik zie hoe “het werk” veel meer te betekenen heeft dan enkel het werk van de Grootmoeders.

Deze dagen ben ik aan het groeien op het werkvlak. Ik durf nieuwe dingen aan te leren. Het is angstaanjagend, zoals Sharon haar angsten en zorgen beschrijft in deze passage over haar werk met de Grootmoeders. Gisterenavond, de Grootmoeders hebben me herinnerd om “op de golf te wachten” – een boodschap vergelijkbaar met de post over “dansen met het leven” van een paar dagen geleden. Opnieuw, zeggen ze, “heb vertrouwen in ons en in jezelf.”

Ik moet deze boodschap horen opnieuw en opnieuw. Wacht, heb vertrouwen, kijk, luister, en voel. En heb meer vertrouwen. En wacht nog af. Deze manier van zijn en doen is zodanig vreemd voor deze yang-verslaafd meisje! Ik kan yin-kracht uitoefenen als ik een Grootmoeders groep begeleid, ik kan yin-kracht met mijn kinderen uitoefenen, maar yin-kracht op het werk?!? Werk en business zijn toch de wereld van de mannen, waar yang-kracht heerst? Diepe zucht….

Maar ik heb wel vertrouwen in de Grootmoeders, en ik ken de vreugde die komt uit het gebruik van yin-kracht in relaties en spiritueel werk. Als ik dezelfde vreugde kon voelen in mijn werk dat ook geld verdient, dan wauw…wat een visie voor het leven. De Grootmoeders zeggen me dat dit mogelijk is dus ik zal…ja…wachten en vertrouwen hebben, kijken, luisteren en voelen.

Vandaag, wacht en heb vertrouwen, kijk, luister en voel voor jezelf. Waar leidt het leven je naartoe? In welke richting ligt jouw vreugde?

Ik wens je vreugde vandaag en in al jouw dagen,

Golden Eagle Feather

English:

“Have no fear. The work that you do is good and if you trust it and trust us, it will give you joy. And that joy will completely saturate your whole life.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 75

This whole page is a mind-blower. It is actually about sharing the Empowerment ceremony, but I see how “the work” they mean is about all the work we do, not just the Grandmothers work.

I’m stretching myself with work-related tasks these days, growing and learning. It’s scary, just like Sharon describes her fears and worries here about how she is doing the work of the Grandmothers. Last night, the Grandmothers reminded me to “wait for the wave” – a similar message to the “dancing with life” post of a few days ago. Again, they are saying, “trust us and trust yourself.”

I need to hear this message again and again. Wait, trust, look, listen, and feel. And trust some more. And wait some more. This way of being and doing is so foreign to this yang-addicted girl! I can do yin-power while leading a Grandmothers’ group, I can do yin-power with my kids, but yin-power at work?!? Isn’t work and business a man’s world, where yang-energy is the order of the day? Sigh…

But I do trust the Grandmothers, and I do know the joy that comes from using yin-power in relationships and spiritual work. If I could feel that joy in my income-producing work as well, then wow…what a vision. The Grandmothers tell me this is possible so I will…yes…wait and trust, look, listen and feel.

Today, wait and trust, look, listen and feel for yourself. Where is life taking you? In what direction does your joy lie?

Wishing you joy today and all days,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s