Daily Obsession: Trust your feeling

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vertrouw het gevoel. Hoe voel jij je? Waar het om gaat, is in feite heel simpel.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 96

Mijn dochter heeft deze passage gekozen, maar het is precies dezelfde as iets dat ik gisteren gelezen heb op een andere pagina. De Grootmoeders onderwijzen ons echt…en ze blijven op hetzelfde idee hammeren totat wij het snappen.

De boodschap van vandaag is simpel: voel je lichaam. Kijk niet enkel naar de beelden in je hoofd, of dingen denken die je je zenuwachtig maken. Stop met denken, en voel. Welke boodschap heeft jouw lichaam voor you? Wat zegt jouw gevoel over iets of iemand? Het lichaam kan niet liegen. Als je verward bent, voel je lichaam en luister naar je emoties. Onze kompas is altijd bij ons – het is het lichaam.

Vandaag, oefen het voelen van jouw echte emoties, jouw gevoel, over de situaties waarin je jezelf bevind. Neem waar of jouw lichaamsgevoel niet klopt met jouw mentale gedachten, en voor vandaag, kies om naar je lichaam te luisteren.

Ik wens je een eerlijke dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

Trust your feeling. How do you feel? What this is about, is actually quite simple.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 94

My daughter chose this passage, but it is the same idea as something I read yesterday in a different part of the book. The Grandmothers truly do teach us…and they keep hammering on an idea until we get it.

Today’s message is simple: feel your body. Don’t just look at images in your mind, or think things that cause you anxiety. Stop thinking and feel. What message is your body telling you? What are your feelings about something or someone? The body cannot lie. If you are confused, feel your body and listen to your emotions. Our compass is always with us – it is the body.

Today, practice feeling your true emotions, your feeling, about the situations you find yourself in. Notice if your body-feeling is at odds with your mental thoughts, and just for today, choose to listen to your body.

Wishing you an honest day,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: Trust your feeling

  1. Christl Muls says:

    Bedankt, mijn lichaam heeft de laatste maanden héél véél verteld en ik was genoodzaakt te luisteren…. en ik zal dat nu voor de rest van mijn leven blijven doen, beloofd!! Lieve groet, christl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s