Daily Obsession: A power is growing

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

The Grandmothers are one of the many faces of the Divine.

Nederlands:

Er groeit een kracht, een grote energie. Deze kracht zal je doen terugkeren naar het heilige en je leven zal vreugdevol en vol vrede zijn. Dit zeggen wij jullie.” – De Grootmoders via Sharon McErlane in De Grootmoeders Spreken, p. 204

Een kracht groeit, een grote energie. Welke kracht? Welke energie? Ik weet het niet. Maar het idee van een leven gevuld met vreugde en vrede staat me wel aan. Nadat ik door verschillende onevenwichtig en soms ongelukkige dagen geworsteld had, heb ik eindelijk aandachtig gemediteerd. Toen ik mijn eigen advies toepaste en mijn problemen naar de Grootmoeders gebracht heb, beantwoordden ze mijn verzoek door mijn lichaam weg te nemen (sommigen van jullie zullen de “sjamanistische dood” hierin herkennen). Vervolgens toonden mij de Grootmoeders de aspecten van mijn leven die me dwars zaten – en ze lieten me deze dingen bekijken vanuit de perspectief van zuiver bewustzijn.

Toen ik de meditatie beëindigde en mijn lichaam terugkreeg, waren mijn zorgen verdwenen. De “problemen” blijven onveranderd, maar ik beschouw ze niet meer als een probleem. Later dezelfde dag is er weer wat stress opgedoken. Ik beeldde me in dat ik geen lichaam had en bekeek de situatie vanuit die perspectief, en de stress is verdwenen.

Vandaag, probeer dit voor jezelf. Ga naar de Grootmoeders in hun stenen cirkel, en vraag hen om jouw lichaam kapot te maken tijdens de meditatie. (Dit klinkt eng – en het kan je overstuur maken als je aan je lichaam zeer gehecht bent. Het is zeker een krachtige ervaring! Onhoud gewoon dat je je lichaam terugkrijgt op het einde van de meditatie.) De Grootmoeders zullen dit doen voor jou enkel als je er klaar voor bent. Ongeacht als ze je deze ervaring geven of niet, vraag aan hen om jou te laten ervaren wat het is om zuiver bewustzijn te zijn, bevredigd van het lichaam. Hoe verandert deze ervaring jouw kijk op je aards leven?

Ik wens je vrede en vreugde vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

A power is growing, a great energy. This power will make you turn back to the divine and your life will be filled with joy and peace. We are telling you this.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 200

A power is growing, a great energy. Which power? Which energy? I do not know. But I do like the idea of having my life filled with joy and peace. After suffering through severaloff-balance and sometimes unhappy days, I finally meditated properly yesterday. When I took my own advice and brought my problems to the Grandmothers, they responded by taking away my body (some of you may recognize the “shamanic death” here). Then they showed me the aspects of my life that I was fretting about – and let me examine them from the point of view of pure consciousness.

When I finished that meditation, my troubles had disappeared. The “problems” remain unchanged, but I just don’t experience them as a problem anymore. Later in the day, when I started feeling stress, I imagined myself seeing the situation as if I didn’t have a body, and the stress disappeared.

Today, try this for yourself. Go to the Grandmothers in their stone circle, and ask them to destroy your body during the meditation.  (This sounds creepy – and it can be upsetting if you are very attached to your body. It is a very powerful experience! Just remember that you get your body back at the end of the meditation.) They will only do this for you if you are ready for this experience. Regardless of whether they actually take you through that experience or not, ask the Grandmothers experience what it is to be pure consciousness, free of the body. How does this perspective change your experience of your earthly life?

Wishing you peace and joy today,

Golden Eagle Feather

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s