Daily Obsession: Jij bent het licht van de wereld

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – substitute another face if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Eer jezelf. Je bent het licht van de wereld.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 273

Misschien is dit geen gemakkelijke boodschap om te verteren. De meeste van ons, vooral vrouwen, verstaan niet hoe het mogelijk is dat wij het licht van de wereld zouden kunnen zijn. We zien enkel de redenen waarom we niet genoeg zijn.

Maar de Grootmoeders vertellen ons dat we zijn ver groter dat wat we doen, groter dan de ego, groter dan het lichaam, en veel, veel groter dan onze fouten. Maar de Grootmoeders vinden dat het feite alleen dat we naar hun boodschap luisteren, onze harten openen en met het Net van Licht werken, genoeg is. Slechts openen naar het Goddelijke – onze echte, eeuwige natuur – is genoeg.

Vandaag, peins een keer over hoe je jezelf kan beschouwen als het light van de wereld. Welk bewijs kan jij vinden voor deze schijnbare buitengewone stelling?

Ik eer jou. Jij bent het licht van de wereld.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Honor yourself. You are the light of the world.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 270

This might not be an easy message to digest. Most of us, especially most of us women, don’t understand how we could possibly be the light of the world. We see all of the reasons we are not good enough.

But the Grandmothers tell us that we are way bigger than what we do, bigger than our ego, bigger than our body, and much, much bigger than our mistakes. But to the Grandmothers, the very fact that we listen to their message, open our hearts and work with the Net of Light is enough. Just opening to the Divine – our true, eternal nature – is enough.

Today, think about how you can see yourself as the light of the world. What evidence can you find for this seemingly outrageous statement?

I honor you. You are the light of the world.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s